Carnet català de radioaficionat col·laborador amb Protecció Civil

Per a sol·licitar els dos carnets, heu d’emplenar dos formularis diferents i enviar-los junt amb una fotografia mida carnet. Podeu descarregar els dos formularis de sol·licitud aquí:
.

Per tal de poder formar part de la xarxa de radioaficionats de Catalunya per a situacions d’emergència cal:

– Tenir 18 anys en el moment de la inscripció.
– Tenir autorització administrativa per operar amb estacions de radioaficionat.
– Pertànyer a alguna de les associacions de radioaficionats adherides al conveni.

Podeu tramitar la sol·licitud d’adhesió en funció si sou persona física o bé associació:

– Radioaficionats
– Associacions catalanes de radioaficionats

Presentació:
– Presencialment o per correu postal
– Per correu electrònic (sol·licitud signada digitalment)

Servei de Telecomunicacions
Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Carrer de Salvador Espriu, 45-51 (Polígon Pedrosa)
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Telf. 935 574 300 | Fax 935 574 027
radioaficionats@gencat.cat | www.gencat.cat/radioaficionats