Equip Porró

Equip Porró. Grup de radioaficionats.

Equip Porró. L’equip de radioaficionats més arrelat i compromès amb la defensa de Catalunya, la llengua i la cultura catalana i amb molts anys d’experiència realitzant activitats. No som perfectes, però som catalans. Moltes gràcies a tots als que ens donen suport.

Equip Porró

L’Equip Porró fent activitats i promocionant Catalunya al món.