Log-Report

Totes les llistes d’aquest bloc han estat creades amb el Log-Report v5.0
Què és el Log-Report?

Log-Report

Log-Report-2

Aquí es pot veure tal com queda una llista creada amb el Log-Report

Data UTC Freqüència Mode Indicatiu Notes
10-feb-13 10:38:58 14000.0 SSB PE9GG
10-feb-13 10:53:23 7142.0 SSB EA2AK/P VGZ-304
10-feb-13 11:03:20 7145.0 SSB EA5RKX EV-119
10-feb-13 11:08:42 7181.0 SSB EA5RKJ/P CA-041
10-feb-13 11:53:43 7131.0 SSB EA4GDY/P VGCC-046
11-feb-13 11:03:13 7140.0 SSB EA4FAD/P VGM-004