EA3URO/P (Vèrtex Geodèsic dels Munts, Sant Agustí de Lluçanès) – 3 d’agost de 2008