Targetes EA3FHP

Petita mostra representativa de targetes QSL de diversos països. Estació EA3FHP.