Reemissors VHF-UHF

Llista de reemissors de VHF i UHF de Calalunya i Andorra. (Dades del 22 de febrer de 2018)

La llista inclou:

  • Reemissors analògics de VHF i UHF
  • Reemissors digitals de Digital Mobile Radio (DMR) de la Xarxa Digital Catalana i altres
  • Freqüències Echolink de la xarxa RadioCAT
  • Freqüències de Personal Mobile Radio (PMR)
  • Freqüències de xarxa REMER de Catalunya

Llista reemissors analògics i digitals (22-02-2018) – format EXCEL
Llista reemissors analògics i digitals (22-02-2018) – format PDF
Llista reemissors analògics (24-12-2018)
Llista reemissors analògics (20-01-2022) – format PDF
Llista reemissors analògics (20-01-2022) – format EXCEL

Reemissors de VHF en FM
Reemissors d’UHF en FM