EA3URO (La Rodoreda)

Dades de l’activitat.

 Data Dissabte, 20 de juliol de 2019
 Indicatiu EA3URO
 Operadors EB3CNV | EA3FHP
 Lloc Senyal geodèsic de la Rodoreda, Santa Maria d’Oló (Moianès)
 Referències COMCAT-42 | VGB-171
 Contactes
293

EB3CNV emetent des del serrat de la Rodoreda, Santa Maria d’Oló (Moianès)

Carta oberta a tots els radioaficionats catalans

L’associació de radioaficionats dels Estats Units, l’American Radio Relay League (ARRL), gestiona el diploma DXCC conegut mundialment. És una llista de països, actualment 340, que no coincideix amb els 193 estats oficials del món. En aquesta llista de països, anomenats entitats DXCC, s’inclouen territoris que formen part d’un mateix estat, per exemple, les Illes Balears, Ceuta, Melilla i les Illes Canàries són països del DXCC separats de l’estat espanyol. Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey es comptabilitzen com a 6 països diferents i tots pertanyen al Regne Unit.

Si Catalunya fos inclosa a la llista del DXCC, els radioaficionats de tots països del món voldrien contactar amb la nostra nació i d’aquesta forma es donaria a conèixer molt més la nostra lluita per a aconseguir la independència.

Aquest tema s’ha plantejat al grup de Radioaficionats per la Independència, la sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) on hi són representades la majoria d’associacions de radioaficionats catalanes, Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), Federació Catalana de Radioaficionats, Unió de Radioafeccionats d’Osona (URO), DigiGrup EA3, Associació de Radioaficionats de Catalunya (ARCAT), Ràdio Club del Vallès, Associació Radioaficionats del Pallars (RDP), Associació de Radioaficionats del Solsonès (ARS), Ràdio Club Osona, Radio Club Vic, Ràdio Club Lleida i Amired, entre d’altres.

Tots estem d’acord a sol·licitar a l’American Radio Relay League (ARRL) la inclusió de Catalunya al diploma DXCC. Per a poder tirar endavant la idea, necessitem el suport dels 4.659 radioaficionats catalans i també dels ciutadans en general per a pressionar a la immobilista associació americana ARRL per tal que rectifiqui i accedeixi a la nostra legítima petició. Signeu la petició.

La solució als problemes d’interfèrencies per radiofreqüència

Els sistemes digitals FT8, FT4, BPSK, RTTY, JT65, JT9 entre molts d’altres, estan de moda entre els radioaficionats i cada dia s’utilitzen més a causa dels grans avantatges que ofereixen. Amb potències força baixes i antenes modestes es pot arribar a contactar amb tots els països del món sense gaire dificultats. Només és necessari un ordinador, el programari corresponent (MixW, JTDX, WSJT-X, etc.) i una targeta de so, sigui la pròpia de l’ordinador o una d’externa (RigExpert), per emetre i rebre en qualsevol dels modes digitals existents o els que puguin crear-se en el futur.

L’ordinador ha d’anar connectat a l’equip emissor mitjançant un cable USB i a vegades això comporta problemes d’interferències a l’ordinador. La radiofreqüència (RF) emesa per l’equip emissor interfereix el port USB de l’ordinador. La majoria de cables que fem servir per a connectar un dispositiu a l’ordinador, impressora, càmera fotogràfica, disc dur extern, targeta de so externa, etc., no són blindats, és a dir, no porten una malla metàl·lica que impedeixi l’entrada d’RF a l’ordinador. Això provoca que quan estem emetent, encara que sigui amb poca potència, la connexió al port USB queda deshabilitada i no funciona, és a dir, el port USB i el programa queden “penjats”.

Solució per a aquest problema: Utilitzar un cable blindat (amb malla) de la mida més curta possible, tot i que el fabricant informa que la longitud màxima pot arribar fins a 5 metres. Generalment la mida estàndard és d’1,80 metres i si en necessitem més, el podem allargar amb una extensió d’1,80 metres. Aquest tipus de cable es reconeix fàcilment, ja que la cobertura de plàstic transparent ens permet veure perfectament la malla metàl·lica.

Cable USB blindat amb malla metal·lica

EA3URO (Ermita Sant Vicenç de Vilarassau)

Dades de l’activitat.

 Data Dissabte, 13 de juliol de 2019
 Indicatiu EA3URO
 Operadors EB3CNV | EA3FHP
 Lloc Sant Vicenç de Vilarassau, Santa Maria d’Oló (Moianès)
 Referències COMCAT-42 | EB-181
 Contactes
285

EB3CNV operant l’estació EA3URO des de Sant Vicenç de Vilarassau (Moianès)

Radioaficionats. Arxiu de fotografies, vídeos i gravacions.

De totes les activitats realitzades estan disponibles fotografies, vídeos i gravacions. En el moment de publicar aquesta entrada, tenim arxivats aquests fitxers:

EA3URO (Senyal geodèsic de Fontfreda)

Dades de l’activitat.

 Data Dissabte, 6 de juliol de 2019
 Indicatiu EA3URO
 Operadors EB3CNV | EA3FHP
 Lloc Fontfreda, Sant Bartomeu del Grau (Osona)
 Referències COMCAT-24 | VGB-143
 Contactes
339

EB3CNV operant l’estació EA3URO des de Fontfreda

EG3WCA (Torre d’en Plats i Olles)

Dades de l’activitat.

 Data Diumenge, 23 de juny de 2019
 Indicatiu EG3WCA
 Operadors Equip Porró
 Lloc Torre d’en Plats i Olles, Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 Referències COMCAT-17 | CB-344 | MVB-1258
 Contactes
93

AN50LGBT (50th anniversary of the Stonewall protests)

Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) join to the Pride Month to commemorate the 50th anniversary of the Stonewall protests, which started publicly the fight for LGBTI rights. Therefore, coinciding with the celebrations of the Pride Barcelona, along with so many others, we are delighted to collaborate in the dissemination of the rights of the LGBTI collective within our society.

Date from 28-June to 7-July-2019
Call
AN50LGBT
Event 50th anniversary of the Stonewall protests

AN50LGBT