Antena GRAUTA DDK-20 WINDOM multibanda

L’antena dipol GRAUTA DDK-20 WINDOM treballa a les bandes d’HF de 10, 20, 40 i 80 metres amb una ROE (Relació d’Ones Estacionàries) molt baixa. També pot funcionar a les bandes de 6, 12, 15 i 17 metres utilitzant un acoblador d’antena. El balun i la connexió del cable de baixada es troben a 1/3 de la longitud total i això permet utilitzar una línia de cable coaxial curta.

El funcionament és el següent: És un dipol de 1/2 ona per a 80 metres amb una connexió a 1/3 de la seva longitud i presenta una impedància de 300 Ω a les bandes de 10, 20, 40 i 80 metres que, gràcies a un balun transformador toroidal de relació 1:6, permet alimentar-lo amb cables coaxials de 50 Ω d’impedància. L’antena està fabricada amb cable d’acer zincat amb aïllament de plàstic i ànima de coure.

EA3FHP va instal·lar aquesta antena el 9 de febrer de 2002 i ha donat un resultat excel·lent, tant de rendiment com de resistència al vent. Finalment, a causa d’una forta tempesta amb ratxes de vent de més 50 km/h, el dimecres 16 de setembre de 2020 es va trencar la carcassa de plàstic del balun. Ha durat divuit anys i set mesos. L’endemà es va tornar a instal·lar un altre dipol DDK-20 nou. Amb aquesta antena s’han treballat 300 països (entitats DXCC) a totes les bandes d’HF.

Dades tècniques.

 • Bandes: 10, 20, 40 i 80 metres sense acoblador.
 • Bandes: 6, 12, 15 i 17 metres amb acoblador.
 • Simetrització: Balun de relació 1:6
 • Potència màxima: 750 watts (CW)
 • Impedància: 50/60 Ω
 • Longitud total: 42,20 metres
 • Pes: 1.400 grams.
Antena GRAUTA DDK-20 WINDOM

Antena GRAUTA DDK-20 WINDOM

Diada Nacional de Catalunya 2020

Ràdio Club Osona, Unió de Radioafeccionats d’Osona i Ràdio Club Vic us desitgen una bona Diada Nacional de Catalunya 2020.

Convidem a tots els radioaficionats a participar en aquesta diada, demà 11 de setembre de 2020, a emetre a totes les bandes de radioaficionat divulgant i reivindicant a tot el món que, la voluntat de la majoria de catalans, és que Catalunya esdevingui un estat independent.

L’aplicació Peanut inclou una sala en català

Peanut és una aplicació per a dispositius Android i Windows, creada pel radioaficionat neerlandès PA7LIM (David) i dissenyada per a tots els radioaficionats amb llicència. És molt diferent d’altres APPs, ja que connecta amb les principals xarxes de DSTAR, DMR, i C4FM.

 • És gratuïta.
 • Conté més d’un centenar de sales, inclosa una sala de Catalunya, “Catalan room”.
 • Permet la comunicació entre el telèfon mòbil i l’emissora digital.
 • Configuració molt senzilla i fàcil.
 • Permet utilitzar diversos dispositius simultàniament amb el mateix indicatiu i contrasenya.

És imprescindible sol·licitar una contrasenya al seu autor PA7LIM a través del seu web.

1,918 radio amateurs have already signed the petition to the ARRL to include Catalonia in the DXCC countries list

Today, 1,918 signatures have been reached from the radio amateurs asking the American Radio Relay League (ARRL) to add Catalonia in the DXCC countries list. To achieve the goal, we must continue to increase the number of requests. Those who haven’t signed can do it here: Sign the petition.

The main purpose of amateur radio is, among others, to contact every country in the world through the radio, establishing a competition among all, get diplomas, trophies and included in a global ranking of worked countries. When we talk about countries, we do not mean the list of the 193 states members of United Nations, is a list created by radio amateur matches and no official statements. These “radio-countries” are called DXCC entities.

The DXCC entities are part of a list drawn up by the DX Century Club and belongs to the American Radio Relay League (ARRL). The ARRL is the national association for amateur radio in the United States and is the one who drafted the specifications of this diploma. In the present case, the ARRL decided at the time, in 1945, to create a broader list of countries to make the competition more attractive and interesting. It is for this reason that radio amateurs are governed by a list of 340 countries (DXCC entities) and not the 193 official states.

The criteria for admitting a country in the DXCC list are geographical but also political and ideological, although many amateurs always say that this group does not enter into political issues, arguing that it is not legal, which is totally false. In general, the islands are always different countries but belonging to the same state. An example: Balearic Islands, Ceuta and Melilla and Canary Islands are three different countries but all belong to Spain. Scotland, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey are six different countries but all belong to the United Kingdom.

Therefore, if Scotland is a DXCC entity, why not Catalonia? Seeing the example of Scotland, Catalonia has the perfect conditions, according to the rules of the ARRL, to become a DXCC entity today. We must continue demanding to the ARRL, including Catalonia in the DXCC countries list. The American Radio Relay League must add Catalonia to the DXCC countries list. Catalonia is a nation of Europe with more of 1,000 years of history.

We request the ARRL board directors, Mr. Richard A. Roderick (K5UR), President of the American Radio Relay League, grant DXCC country status to Catalonia.

We inform you that we have opened a campaign on change.org where more than two thousand Catalan radio amateurs have signed a petition requesting that Catalonia be recognized as a DXCC country.

Mr. Richard A. Roderick, the question is: Are you going to despise and ignore the majority (51%) of catalan radio amateurs?. Remember, decisions are made by people voting, not the ARRL.

Carnet català de radioaficionat i col·laborador en casos d’emergència

Els radioaficionats són persones que gaudeixen del seu temps lliure estudiant les ones electromagnètiques, tant des del vessant pràctic com del teòric. Segons la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), el servei d’aficionats és un «servei de radiocomunicació que té per objecte la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics efectuats per aficionats, és a dir, per persones degudament autoritzades que s’interessen per la radiotècnia amb caràcter exclusivament personal i sense finalitat lucrativa».

La Generalitat de Catalunya impulsa diverses accions de promoció de l’activitat dels radioaficionats, així com la col·laboració amb el col·lectiu i les seves associacions. El desenvolupament d’un protocol d’actuació per a la col·laboració en casos d’emergència amb radioaficionats i l’emissió de carnets d’acreditació emesos en català i anglès, per donar compliment al Reglament que regula aquesta activitat, en són alguns exemples.

Les persones que volen ser radioaficionats i practicar aquesta afició han de disposar d’una autorització administrativa per a realitzar-la. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions emet un carnet acreditatiu redactat en castellà i anglès. Atès que el reglament regulador d’aquesta activitat estableix que, en aquelles CCAA on hi hagi altres llengües oficials, s’emetrà en aquestes. Per tant, la DGCE emet un carnet acreditatiu de l’autorització administrativa en català i anglès a aquells radioaficionats que ho sol·licitin.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Interior i de Presidència, han signat un conveni de col·laboració amb una plataforma d’associacions de radioaficionats catalanes, per tal de posar a disposició de l’Administració aquells radioaficionats i equips que voluntàriament vulguin col·laborar davant de casos d’emergència i catàstrofes. Igualment, a aquells que s’inscriuen en el cens de voluntaris per a col·laborar en casos d’emergència, se’ls lliura un carnet acreditatiu.