La República Catalana present en el concurs “FT8 Roundup 2018”

En el concurs de la setmana passada “FT8 Roundup 2018″ vam manifestar a tot el món que el nostre país és la República Catalana i vam incloure Catalunya com a nova entitat del diploma DXCC. Demanem als senyors de l’American Radio Relay League (ARRL), gestors d’aquest diploma, que en prenguin nota i incloguin Catalunya a la llista de països. També podeu signar aquesta petició: Petició a l’ARRL

2018 FT8 Roundup
Callsign: EA3FHP
Category-Operator: SINGLE-OP
Category-Power: LOW
Category-Assisted: NON-ASSISTED
Name: EA3FHP
Postal Address: REPUBLIC OF CATALONIA
Log Deadline: 2018-12-15 23:59:59 GMT
Received at: 2018-12-08 10:59:36 GMT
Reported QSOs: 45
Confirmation #: 1764153.ft8-ru

Thank you for entering the contest and submitting your log in Cabrillo
format.  Please review the information listed above and, if necessary,
resubmit the log to make any corrections.
73,
Don Hill, AA5AU and Ed Muns W0YK
Contest Directors

Cal actualitzar el més aviat possible el programari per a emetre en FT8

El popular mode digital FT8 ja està utilitzant, en període de proves, el nou protocol de 77 bits que no és compatible amb cap versió anterior dels programes existents d’FT8, com el JTDX, el MSHV i el WSJT-X.

A partir del 10 de desembre de 2018 es distribuirà la versió definitiva del programa WSJT-X 2.0 tot i que actualment ja hi ha altres programes derivats de l’original, com el MSHV de Bulgària, que ja ha incorporat definitivament el nou protocol.

Si no s’actualitza el programa, es veuran molts senyals a la cascada que no es descodificaran. Hi ha tres programes que podem escollir si volem emetre en FT8:

  • WSJT-X (Programa original creat per K1JT)
  • MSHV (És un derivat de l’original desenvolupat per LZ2HV)
  • JTDX (És un derivat de l’original desenvolupat per UA3DJY i ES1JA)

El JTDX encara no ha fet el canvi de protocol i al dia d’avui només tenim dues opcions. Aquest canvi té com a avantatge el fet de poder utilitzar indicatius compostos de fins a 11 caràcters i permet fer concursos en mode FT8 amb el corresponent intercanvi típic, per exemple, 599 001 o 599 NY, etc. Els dies 5 i 6 de gener de 2019 es realitzarà el concurs ARRL RTTY Roundup que inclou, a banda d’altres modes, l’FT8.

El canvi de protocol del mode digital FT8 permetrà fer concursos

El mode digital FT8 farà canvi molt important que consisteix a passar dels 75 bits actuals a 77 bits. Aquests són els avantatges del nou protocol:

  • Intercanvi d’informació amb 77 bits en comptes dels 75 bits de les versions anteriors. Aquest canvi té com a avantatge poder utilitzar indicatius compostos de fins a 11 caràcters i permet fer concursos en FT8 amb el corresponent intercanvi típic, per exemple, 599 001 o 599 NY, etc.
  • Millora de la sensibilitat de recepció.
  • El CRC (Cyclic Redundancy Checks) s’ha augmentat de 12 a 14 bits, tenint com a avantatge la disminució de descodificacions falses.
  • Les crides “CQ” poden contenir una segona paraula de fins a 4 caràcters, per exemple, “CQ TEST”.
  • Exportació dels concursos en format CABRILLO

A partir del 10 de desembre de 2018 tots els radioaficionats usuaris del mode FT8 hauran d’haver actualitzat el programari que està utilitzant ara, sigui el WSJT-X, el JTDX o el MSHV, a la versió de 77 bits, ja que el protocol anterior de 75 bits desapareixerà definitivament a partir de l’1 de gener de 2019 i no és compatible amb el nou.

Dynascan 10M: el nou equip de l’estació EA3FRI

EA3FRI (Joan) ha estrenat un nou equip, el Dynascan 10M amb cobertura a la banda de radioaficionat de 10 metres, entre 28.000 a 29.700 Mhz. i els modes AM, FM, USB i LSB. La potència màxima és de 30 watts en SSB i FM i 12 watts en AM. Inclou totes les funcions dels equips moderns d’ara, memòries, escànner, doble recepció, menú de configuració, split, filtres, etc.

Combinant aquest equip amb l’antena cúbica de 10 m i quatre elements fa que el rendiment sigui extraordinari, podent realitzar comunicats mundials amb molt poca potència. L’antena, construïda per ell mateix, té 10 dBi de guany i una relació davant/darrere de 27 dB.

L’Antena cúbica és un tipus d’antena consistent en un o diversos elements excitats i diversos elements paràsits, com l’antena yagi, però en aquest cas els elements són bucles o quadres d’ona completa. Aquests elements solen col·locar-se en forma de quadrat o de rombe, encara que també pot ser en forma de cercle o d’estrella de diverses puntes.

Discriminacions lingüístiques: per què les patim?

Cada any milers de persones són discriminades per parlar en català. La majoria es produeixen en la relació amb les administracions públiques i s’han catalogat com a greus pel fet que el ciutadà s’ha quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o gestió perquè ha estat vexat o agredit.

Això és només la part més coneguda d’un problema molt més gran. I és que la causa principal d’aquestes discriminacions és que, a diferència d’Estats democràtics plurilingües com el Canadà, Bèlgica, Suïssa o Finlàndia, l’Estat espanyol funciona amb una llengua de primera, sempre vàlida, i tracta la resta com a secundàries, fet que ocasiona un descuit generalitzat a l’hora de prestar els serveis en català. A més, moltes discriminacions no es denuncien o bé els parlants renuncien als seus drets lingüístics per evitar situacions d’aquesta mena.

Tenim dret de parlar la nostra llengua com ho fan els francòfons del Canadà, els flamencs de Bèlgica o els parlants d’italià a Suïssa i no ens resignarem davant d’aquesta situació. Volem solucions que evitin que siguem ciutadans de segona pel fet de parlar el català. Ja n’hi ha prou!

Denunciem aquest estat de discriminació lingüística! Signa el pla de xoc de mesures contra les discriminacions i la impunitat i reclamem als governs que les apliquin per posar fi a aquesta situació.

Denunciem aquest estat de discriminació lingüística! Signa el pla de xoc de mesures contra les discriminacions i la impunitat i reclamem als governs que les apliquin per posar fi a aquesta situació. | Font original: Plataforma per la Llengua

I nosaltres hi afegim que, aquesta catalanofòbia i discriminació lingüística, també és present en el col·lectiu de radioaficionats.

CQ World Wide DX CW Contest 2018

Concurs d’aquest cap de setmana. Per a participar-hi, no cal saber telegrafia. Es pot treballar el concurs amb el programa MixW.

 Nom  CQ World Wide DX CW Contest 2018
 Inici  24/11/2018 – 00:00 UTC
 Final  26/11/2018 – 00:00 UTC
 Mode  CW (Telegrafia)
 Bandes
 10, 15, 20, 40, 80 i 160 m.
 Bases
 Bases del concurs

Gravacions de modes digitals utilitzats pels radioaficionats

Gravacions mp3 d’alguns modes digitals (1) (2) més utilitzats pels radioaficionats.

Cascada-MixW

Recepció de BPSK a 14.070 kHz. amb el programa MixW 3.1.1

 

PSK31 or “Phase Shift Keying, 31 Baud” is a popular computer soundcard generated radioteletype mode, used primarily by amateur radio operators to conduct real time keyboard-to-keyboard chat, most often using frequencies in the high frequency amateur radio bands (shortwave). PSK31 is distinguished from other digital modes in that it is specifically tuned to have a data rate close to typing speed, and has an extremely narrow bandwidth, allowing many conversations in the same bandwidth as a single voice channel. This narrow bandwidth also concentrates the RF energy in a very narrow bandwidth, allowing relatively low-power equipment (25 watts) to communicate globally using the same skywave propagation used by shortwave radio stations.PSK31 was developed and named by English amateur radio operator Peter Martinez (call sign G3PLX) and introduced to the wider amateur radio community in December 1998.
The 31 baud BPSK modulation system used in PSK31 was introduced by Pawel Jalocha (SP9VRC) in his SLOWBPSK program written for Motorola’s EVM radio. Instead of the traditional frequency-shift keying, the information is transmitted by patterns of polarity-reversals (sometimes called 180-degree phase shifts). PSK31 was enthusiastically received, and its usage grew like wildfire worldwide, lending a new popularity and tone to the on-air conduct of digital communications. Due to the efficiency of the mode, it became, and still remains, especially popular with operators whose circumstances do not permit the erection of large antenna systems, the use of high power, or both.

Radioteletype (RTTY) is a telecommunications system consisting originally of two or more electromechanical teleprinters in different locations connected by radio rather than a wired link. These machines were later superseded by personal computers (PC) running software to emulate teleprinters. Radioteletype evolved from earlier landline teleprinter operations that began in the middle1800. The US Navy Department successfully tested printing telegraphy between an airplane and ground radio station in 1922. Later that year, the Radio Corporation of America successfully tested printing telegraphy via their Chatham, Massachusetts, radio station to the R.M.S. Majestic. Commercial RTTY systems were in active service between San Francisco and Honolulu as early as April 1932 and between San Francisco and New York City by 1934. The US military used radioteletype in the 1930 and expanded this usage during World War II. From the 1980s, teleprinters were replaced by computers running teleprinter emulation software.

The term radioteletype is used to describe both the original radioteletype system, sometimes described as “Baudot”, as well as the entire family of systems connecting two or more teleprinters or PC using software to emulate teleprinters, over radio, regardless of alphabet, link system or modulation. In some applications, notably military and government, radioteletype is known by the acronym RATT (Radio Automatic Teletype).

JT65, developed and released in late 2003, is intended for extremely weak but slowly varying signals, such as those found on troposcatter or Earth-Moon-Earth (EME, or “moonbounce”) paths. It can decode signals many decibels below the noise floor in a 2500 Hz band (note that SNR in a 2500 Hz. band is approximately 28 dB lower than SNR in a 4 Hz band, which is closer to the channel bandwidth of an individual JT65 tone), and can often allow amateurs to successfully exchange contact information without signals being audible to the human ear. Like the other modes, multiple-frequency shift keying is employed; unlike the other modes, messages are transmitted as atomic units after being compressed and then encoded with a process known as forward error correction (or “FEC”). The FEC adds redundancy to the data, such that all of a message may be successfully recovered even if some bits are not received by the receiver. (The particular code used for JT65 is Reed-Solomon.) Because of this FEC process, messages are either decoded correctly or not decoded at all, with very high probability. After messages are encoded, they are transmitted using MFSK with 65 tones.
Operators have also begun using the JT65 mode for contacts on the HF bands, often using QRP (very low transmit power); while the mode was not originally intended for such use, its popularity has resulted in several new features being added to JT65-HF-HB9HQX in order to facilitate HF operation.

Hellschreiber (HELL) or Feldhellschreiber (also Hell-Schreiber named after its inventor Rudolf Hell) is a facsimile-based teleprinter invented by Rudolf Hell. Compared to contemporary teleprinters that were based on typewriter systems and were mechanically complex and expensive, the Hellschreiber was much simpler and more robust, with only two moving parts. It has the added advantage of being capable of providing intelligible communication even over very poor quality radio or cable links, where voice or other teledata would be unintelligible.
The device was first developed in the late 1920, and saw use starting in the 1930, chiefly being used for land-line press services. During WW2 it was sometimes used by the German military in conjunction with the Enigma encryption system. In the post-war era, it became increasingly common among newswire services, and was used in this role well into the 1980. In modern times Hellschreiber is used as a communication mode by amateur radio operators using computers and sound cards; the resulting mode is referred to as Hellschreiber, Feld-Hell, or simply Hell.

FT8 (Franke-Taylor design, FSK8 modulation) was created by Joe Taylor, K1JT and Steve Franke, K9AN. It is described as being designed for “multi-hop ES where signals may be weak and fading, openings may be short, and you want fast completion of reliable confirmable QSO’s”. Compared to the so called “slow modes” (JT9, JT65, QRA64), FT8 is a few decibels less sensitive, but allows completion of QSOs four times faster. Bandwidth is greater than JT9, but about one-quarter of JT65A and less than one-half of QRA64. Compared with the “fast modes” (JT9E-H), FT8 is significantly more sensitive, has much narrower bandwidth, uses the vertical waterfall, and offers multi-decoding over the full displayed passband. Features not yet implemented include signal subtraction, two-pass decoding, and use of a priori (already known) information as it accumulates during a QSO.