Urgent petition to the American Radio Relay League

Petition to the American Radio Relay League.

Catalonia must be added in the DXCC countries list.

All the following territories are DXCC* countries/entities* recognized by the American Radio Relay League (ARRL), but are not official states:

  • Scotland (UK) is a DXCC country but is not an official state.
  • Balearic Islands (Spain) is a DXCC country but is not an official state.
  • Canary Islands (Spain) is a DXCC country but is not an official state.
  • England (UK) is a DXCC country but is not an official state.
  • Wales (UK) is a DXCC country but is not an official state.
  • Man (UK) is a DXCC country but is not an official state.
  • Northern Ireland (UK) is a DXCC country but is not an official state.
  • Kaliningrad is a DXCC country but is not an official state.
  • Sovereign Military Order of Malta is a NGO with a call sign not authorized by the ITU, is a DXCC country but is not an official state.

Many other territories of the world are included in the DXCC countries list, but are not official states.

And Catalonia? Why Catalonia is not a DXCC country? Therefore, if all these territories are DXCC countries, why not Catalonia? Seeing these examples, Catalonia (with own prefixes, EA3, EB3, EC3, ED3, EE3, EF3, EG3, EH3, AM3, AN3 & AO3) has the perfect conditions to become a DXCC country today.

The American Radio Relay League despises thousands of catalan radio amateurs who have signed the petition to include Catalonia in the DXCC countries list. The ARRL must recognize Catalonia as a DXCC country. It is inadmissible that it does not respond to the request of thousands of catalan radio amateurs.

Dear President of the ARRL, Catalonia must be added in the DXCC countries list. Today? Why not? Where is the problem?

Sign the petition: http://chng.it/wqLvVGbGtD
Today, 1,995 have signed. Let’s get to 2,500! At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

*Entity is a listing on the DXCC List. A counter for DXCC awards, previously denoted as a DXCC Country by the American Radio Relay League and the DX Century Club.

*DXCC is Amateur Radio’s premier award that radio amateurs can earn by confirming on the air contacts with 100 countries.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Vet aquí el tweet d’avui:

“apropar” és un castellanisme acceptat pels diccionaris. Els verbs catalans que tenen el significat de «reduir la distància entre dues coses» són ‘acostar’ i ‘atansar’: ‘Si tens fred, acosta’t, atansat’ al foc’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

La perífrasi de «’estar’ + gerundi» és un greu castellanisme o anglicisme que s’escampa com una taca d’oli, gràcies a molts jornalistes i polítics, especialment.
En lloc de “com està anant la reunió?” es diu ‘com va la reunió?’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

En el tweet d’avui direm que el verb “medir” no existeix. En català podem dir ‘mesurar’ (per a qualsevol dimensió) o ‘amidar’ (només per a longituds).

‘Medir’ és un nom d’home, recordeu les festes de Sant Medir de Gràcia.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

L’expressió “fer la pilota” (adreçar a algú lloances falses o exagerades) és castellana. En català ho podem dir amb els verbs ‘ensabonar’, ‘raspallar’, ‘adular’, ‘llagotejar’…

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

El país d’Europa situat al nord de la mar Negra s’anomena ‘Ucraïna’, en català. Es diu així en ucraïnès i segurament en totes les llengües, llevat del castellà i el galaicoportuguès.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Per a referir-nos al dia que ve a continuació d’un altre, diem L’ENDEMÀ: l’endemà de Nadal és sant Esteve. “el dia següent” és un greu calc de castellà que hem d’evitar.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

No em sembla gaire encertat de dir «carretera “col·lapsada”». N’hauríem de dir ‘carretera embussada’, perquè un ‘col·lapse’ és un ‘ensorrament’, no és un ’embús’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

En el tweet de llengua catalana d’avui direm que és bo de saber que dir “Ja ho parlarem” (referit a alguna qüestió que volem debatre amb algú) és una castellanada grossa, perquè en català es diu ‘Ja EN parlarem’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Si teniu el costum de dir “De totes formes” heu de saber que no és bon català. En català podem dir ‘tanmateix’, ‘amb tot’, ‘de tota manera’, ‘això no obstant’, ‘nogensmenys’: «Plovia, tanmateix hi han volgut anar», etc.