Comunicat amb els Estats Units a la banda de 6 metres

El mode digital FT8 permet fer comunicats extraordinaris com aquest, entre Catalunya i els Estats Units, a 50.313 MHz (banda de 6 m) i amb 10 watts de potència. Aquest sistema està tenint una acceptació mai aconseguida per cap altre mode digital malgrat que hi ha una minoria de radioaficionats que estan en contra d’ell argumentant que no té mèrit treballar gran quantitat de països amb molt poc temps. | Descàrrega del programa JTDX

Te’n recordes? EA3URO (Els Munts)

 

Te’n recordes? Avui fa 10 anys.

 Data Diumenge, 3 d’agost de 2008
 Indicatiu EA3URO/P
 Operadors EB3FLY | EA3DE | EA3DWS | EA3FHP | EB3FDI | EA3AHU | EA3AHZ | EA3CSA | EA3TJ | EA3DUB | EA3BDQ | “Jack”
 Lloc Senyal geodèsic Els Munts, Sant Agustí de Lluçanès (Osona)
 Referència VGB-142
 Contactes
360

EA3AHZ, EA3TJ, EB3FLY i EA3DWS

Trobada i esmorzar de membres de l’Equip Porró

 

Trobada i esmorzar de membres de l’Equip Porró i altres radioaficionats. La trobada s’ha fet al restaurant Can Pairot de Santa Cecília de Voltregà (Osona). Hi han assistit: EB3FOH (Manel), EA3BUI (Manel), EA3AID (Albert), EB3CNV (Jordi), EA3CH (Antoni), EA3EOJ (Martí), EA3JSM (Joan) i EA3FHP.

Com a anècdota cal destacar que EB3CNV ha fet diverses fotografies amb una nova càmera valorada amb més de 3.000 € marca SONY ALPHA 99 II i malauradament han sortit amb una pèssima qualitat d’imatge, molt borroses, emboirades i sense gens de definició. Per tant, no es poden publicar. No és la primera vegada que veiem fotografies de càmeres d’alta gamma i preu com SONY, NIKON i CANNON que ens han sorprès per la qualitat d’imatge molt i molt dolenta que ofereixen. Serà que avui dia les càmeres són així? Realment no ho entenem.

EA3BUI | EA3CH | EA3JSM | EA3AID | EA3EOJ | EB3CNV | EB3FOH

EB3CNV | EA3EOJ | EB3FOH | EA3AID | EA3BUI | EA3CH | EA3JSM

Fitxer de freqüències per a equips DMR

 

Fitxer Codeplug senzill però molt operatiu i entenedor. Apte per a principiants del DMR (Digital Mobile Radio). Actualitzat el 24 de juliol de 2018.

El fitxer inclou 123 freqüències o memòries i 3 zones:

 • XARXA DIGICAT (Freqüències de la Xarxa Digital Catalana de DMR+ i BM
 • DIRECTE VHF-UHF (Tots els reemissors analògics de VHF, alguns d’UHF i algunes freqüències símplex de VHF i UHF)
 • CANALS PMR (16 canals de PMR, 8 analògics i 8 digitals)

Recordeu posar el vostre l’indicatiu i el número d’usuari DMR abans de transmetre.

El reemissor de la Tosa d’Alp ja funciona en sistemes digitals

Ahir, EB3TC (Xavi), EB3FOH (Manel) i EA3IK (Enric) varen pujar a Tosa d’Alp a reparar els reemissors ED3YAI de VHF i UHF corresponents als canals RV-49 i R-99

Dades dels reemissors:

 • RV-49 | FM | 145.612,5 | -600 KHz | 123 Hz
 • R-99 | C4FM i DMR+ | 439.375 | -7,600 MHz | color 1 | slot 2 | TG9
 • DMO símplex 144.712,5 MHz només a C4FM

Des de la Tosa d’Alp (Cerdanya) és un dels reemissors amb més cobertura de Catalunya. La Tosa d’Alp, o simplement la Tosa segons l’Institut Cartogràfic de Catalunya, és una muntanya de 2.536,4 metres situada a l’est de la serra del Moixeró, al límit entre la Cerdanya i el Berguedà. Pel fet que al capdamunt hi conflueixen els territoris de 4 municipis (Alp, Urús, Das i Bagà) la seva punta també es coneix com a Pedró dels Quatre Batlles.

Te’n recordes? Ràdio Club Vic

 

Te’n recordes? L’associació de radioaficionats Ràdio Club Vic es va fundar el 26 de juliol de 2011 a Sant Julià de Vilatorta (Osona) per tres radioaficionats en una assemblea celebrada al restaurant Ca la Manyana. (Estatuts)

Els fins de l’associació són:

 • Promoure i impulsar l’afició a la ràdio, el que s’anomena legalment Servei de Radioaficionats i definit com un servei de radiocomunicació que té com a objectiu la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics, efectuats per radioaficionats, és a dir, per persones autoritzades d’acord amb la llei, que s’interessen per la radiotècnica amb caràcter exclusivament personal i sense ànim de lucre.
 • Protegir l’autèntica essència de l’afició a la ràdio que consisteix a comunicar-se, emetre i rebre exclusivament mitjançant les ones radioelèctriques o hertzianes sense fils, amb equips transmissors i antenes, però mai amb una interconnexió amb xarxes de cable totalment contràries a l’esperit de la ràdio, com ara internet, o altres xarxes de cable existents o encara per inventar.
 • Difondre l’afició a la ràdio entre tots els àmbits de la societat dedicant especial atenció als més joves.
 • Impulsar i normalitzar l’ús de la llengua catalana entre els radioaficionats en tots els àmbits de l’afició.
 • Conscienciar i convèncer al col·lectiu de radioaficionats sobre la necessitat que Catalunya sigui reconeguda com a entitat DXCC.
 • Complir i fer complir als seus socis el Reglament de Radiocomunicacions Internacional en general, i en particular el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. (ORDRE ITC/1791/2006, de 5 de juny, per la qual s’aprova el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. («BOE» 137, de 9-6-2006.)

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Participar en concursos de radioaficionat d’àmbit nacional, estatal i internacional en totes modalitats i bandes de freqüència analògiques i digitals.
 • Organitzar i participar en activitats de radioaficionat, el que s’anomena activacions, de llocs de la geografia catalana i internacional catalogats i referenciats com a vèrtexs geodèsics, monuments i vestigis, castells, ermites, espais naturals, municipis, comarques, entitats DXCC i altres referències que puguin sorgir en el futur.
 • Impartir els cursos adequats per a l’obtenció del diploma d’operador d’estació d’aficionat.
 • Sol·licitar al DX Century Club (DXCC) que Catalunya sigui reconeguda com una entitat DXCC.
 • El català és la llengua vehicular del Ràdio Club Vic i per tant s’utilitza en totes les comunicacions de ràdio analògica i digital, documents escrits i electrònics en tots els formats existents i els que estan per inventar i s’incentiva el seu ús entre els radioaficionats. Com a conseqüència d’això les targetes QSL sempre seran escrites com a mínim en català.