Carregador de bateries

El carregador Ultimate Speed és apte per a carregar les bateries de cotxe i moto de 6 V. i 12 V. i capacitat d’1,2 a 120 Ah. Està protegit contra inversió de la polaritat, curtcircuit i sobrecàrrega.

  • 4 programes per a una adaptació òptima al model de bateria.
  • Pantalla LCD per a programa de càrrega, valor de la tensió i estat de la càrrega.
  • Càrrega per impulsos per a regenerar les bateries descarregades. (Amb una tensió existent de > 7,5 V.)
  • Mode de càrrega d’hivern per a temperatures exteriors baixes. (Per a bateries de 12 V.)
  • Control intel·ligent per microprocessador, amb programa de diagnosi i procés de càrrega completament automàtic.

És indispensable per als radioaficionats que realitzen activitats a la muntanya i necessiten carregar la bateria. El seu preu al Lidl és de 17,99 €

Vols fer-te radioaficionat? Tràmits per a sol·licitar examen de radioaficionat

Tràmits per a sol·licitar examen i l’autorització de radioaficionat. És necessari tenir d’un Certificat Digital o DNI electrònic per a realitzar les gestions en línia.
Descàrrega del Llibre per a l’Examen de Radioaficionat.

1. Accedeixes al web oficial del Ministerio on hi trobaràs tota la informació.

2. Emplenes el document de pagament de taxes model 790 per import de 23,44 €.

3. Emplenes el document de sol·licitud on has de demanar dia i hora per a l’examen.

4. Fas l’examen amb ordinador. Dura 90 minuts i has de respondre correctament almenys el 50% de les preguntes.

5. Si has aprovat, t’enviaran el Certificat Harmonitzat d’Examen de Radioaficionat (HAREC). Si has suspès, has de tornar a començar tot el procés. Normalment ho sabràs al moment de finalitzar la prova.

6. Un cop rebut el Certificat HAREC pots sol·licitar l’indicatiu previ pagament de la taxa de 113,23 € amb l’imprès model 790.

7. En poc temps rebràs l’autorització amb l’indicatiu de radioaficionat.

Digital Hits Audiovisual compleix 10 anys

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Avui, Digital Hits Audiovisual celebra el seu 10è aniversari. Aquest grup gestiona i impulsa projectes de ràdio, televisió i comunicació digital a Catalunya.

Un d’ells és Digital Hits FM, una emissora de ràdio privada que emet una radiofórmula musical basada en els grans èxits de la música pop, rock i dance de la dècada dels anys 90 i dels 2000. Va iniciar les seves emissions l’11 de setembre de 2013. L’emissora pertany a Digital Hits Audiovisual i el Grup Mola Media.

A Osona i el Moianès es pot sintonitzar al 95.7 FM i a la resta de Catalunya en aquestes freqüències: Metropolitana 89.5 FM | Pirineu Girona 93.5 FM | Pallars Lleida 95.8 FM | Ebre Tarragona 106.0 FM | Penedès Garraf 100.9 FM.

By ea3fhp Posted in Ràdio

Catalonia should be included in the DXCC countries list

The main purpose of amateur radio is, among others, to contact every country in the world through the radio, establishing a competition among all, get diplomas, trophies and included in a global ranking of worked countries. When we talk about countries, we do not mean the list of the 193 states members of United Nations, is a list created by radio amateur matches and no official statements. These “radio-countries” are called DXCC entities.

The DXCC entities are part of a list drawn up by the DX Century Club and belongs to the American Radio Relay League (ARRL). The ARRL is the national association for amateur radio in the United States and is the one who drafted the specifications of this diploma. In the present case, the ARRL decided at the time, in 1945, to create a broader list of countries to make the competition more attractive and interesting. It is for this reason that radio amateurs are governed by a list of 340 countries (DXCC entities) and not the 193 official states.

The criteria for admitting a country in the DXCC list are geographical but also political and ideological, although many amateurs always say that this group does not enter into political issues, arguing that it is not legal, which is totally false. In general, the islands are always different countries but belonging to the same state. An example: Balearic Islands, Ceuta and Melilla and Canary Islands are three different countries but all belong to Spain. Scotland, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey are six different countries but all belong to the United Kingdom.

Therefore, if Scotland is a DXCC entity, why not Catalonia? Seeing the example of Scotland, Catalonia has the perfect conditions, according to the rules of the ARRL, to become a DXCC entity today. We must continue demanding to the ARRL, including Catalonia in the DXCC countries list. The American Radio Relay League must recognize Catalonia as a DXCC entity very soon. Catalonia is a nation of Europe with more of one thousand years of history.

Catalunya té dret a ser admesa a la llista de països del DX Century Club

Per als lectors que no són radioaficionats, expliquem en què consisteix la nostra petició a l’associació de radioaficionats americana responsable del diploma de països DXCC, l’American Radio Relay League (ARRL), pe tal que reconegui Catalunya com a país, el que s’anomena en l’àmbit dels radioaficionats “entitat DXCC”.

Què és una entitat del DX Century Club, DXCC?

L’objectiu principal dels radioaficionats és, entre d’altres, contactar amb tots els països del món mitjançant la ràdio, establir una competició entre tots, obtenir diplomes, trofeus i figurar en un rànquing mundial dels països contactats. Quan parlem de països, no ens referim a la llista dels 193 estats membres de l’ONU, sinó a una llista creada pels radioaficionats i que no coincideix amb els estats oficials. Aquests “ràdio-països” es denominen “entitats DXCC”.

Aquestes entitats formen part d’una llista elaborada pel DX Century Club i que pertany a l’American Radio Relay League (ARRL). L’ARRL és l’associació de radioaficionats dels Estats Units i és qui ha redactat les bases d’aquest diploma. És evident que, qualsevol associació de qualsevol tipus, pot crear les bases d’un concurs, premi, diploma, etc. i per tant, la gestió i els criteris per crear unes normes són exclusivament de l’associació que les ha redactat.

En el cas que ens ocupa, l’ARRL va decidir en el seu moment, l’any 1945, crear una llista de països més àmplia per fer la competició més atractiva i interessant. És per aquest motiu que els radioaficionats, es regeixen per una llista de 349 països i no els 193 estats oficials.

Els criteris de l’ARRL per admetre un país a la llista del DXCC són geogràfics, però també polítics i ideològics, malgrat que molts radioaficionats sempre afirmen que aquest col·lectiu no entra mai en qüestions polítiques argumentant que no és legal, cosa que és totalment falsa.

En general, les illes són països diferenciats encara que pertanyin al mateix estat. Aquí en tenim alguns exemples: les illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla són tres països diferents però tots pertanyen a l’estat espanyol. Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey es comptabilitzen com a sis països diferents encara que tots pertanyen al Regne Unit.

Per tant, si Escòcia és una “entitat DXCC”, també ho pot ser Catalunya. Quan Catalunya sigui un estat independent, automàticament esdevindrà una nova entitat i se li assignaran nous prefixos. Però, veient l’exemple d’Escòcia, Catalunya reuneix les condicions perfectes, segons les bases de l’ARRL, per a ser inclosa a la llista d’entitats o països amb els prefixos actuals, (EA3, EB3, EC3), assignats per la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU). | Signa la petició.

Document històric: Carta de Ràdio Vic enviada a un oient l’any 1985

Els anys 80 i 90 era l’època que hi havia molts aficionats, anomenats “DX-istes”, que es dedicaven escoltar emissores internacionals d’Ona Curta, Ona Mitjana, Ona Llarga i també emissores locals d’FM.

El “DX-isme” és l’afició d’escoltar emissores de ràdio llunyanes o exòtiques. Aquest nom ve de l’abreviatura telegràfica “DX” que significa distància. El radiooïdor o oient s’anomena “DX-ista”. Molts “DX-istes” comencen a escoltar emissores conegudes que serveixen de pràctica i com a punt de referència per a després sintonitzar emissores cada vegada més febles i llunyanes. Els coneixements adquirits pels “DX-istes” han servit en molts casos per solucionar problemes de recepció i transmissió a les comunicacions.

És usual que el “DX-ista” redacti un informe de recepció que envia a l’emissora per a informar-la de la qualitat de la seva emissió. L’emissora sol contestar enviant a l’oient una carta o targeta postal (targeta QSL) i que l’oient afegirà a la seva col·lecció de trofeus valorats en funció de la raresa de l’emissora.

Carta de Ràdio Vic enviada a un oient el 19 d’agost de 1985 i signada pel director Ramon Bellafont.

By ea3fhp Posted in Ràdio

Ràdio Boira Lliure


Ràdio Boira Lliure, va ser una emissora que va emetre durant uns mesos de l’any 1981 des de Vic, a l’època que a l’FM d’Osona i del Ripollès només existia Ràdio Vic EAM26.

“EA3DWK (Xavier) va col·laborar a posar en marxa una emissora lliure d’FM de les que en aquell moment lluitaven per a obtenir la llibertat d’emissió. S’anomenava Ràdio Boira Lliure. L’experiència es va acabar molt aviat però no sense que els radioaficionats de la comarca els enxampessin una nit practicant una cacera de guilla atípica.” | (Escrit per EA3DWK)

By ea3fhp Posted in Ràdio