Updated the CB-27 prefixes countries list

CB-27 divisions list (Updated 23/February/2021)

The Citizen Band (CB-27) users are governed by a list of countries created by the italian association Alfa Tango, similar to DXCC entity list (ARRL) for which radio amateurs are governed.

Currently, there are 352 divisions on the CB-27 list. Catalonia is not included in either of the two lists. Obviously these lists have been “invented” by these two associations, they are not official, they have not been created by any state or public administration and they are not protected by any law of radio amateurs and CB-27. Therefore, there should be no problem in including Catalonia or any other territory.

In the case of CB, users of this band can use any callsign, since it is a free band without a license, so any prefix can also be used. The prefix 714 corresponds to Catalonia followed by the letters CT that corresponds to the top-level Internet domain of Catalonia (the current domain .CAT is the top-level Internet domain for catalan language and catalan culture, but it is not territorial).

The new CB-27 division was created in February 21, 2021

Catalonia, new country. Division 714.

Catalonia, new country. Division 714.

By ea3fhp Posted in CB-27

Iscle 359 FM incorpora a la graella de programació Hot Dance 80

A partir d’aquest mes de febrer el programa Hot Dance 80, produït i dirigit per Josep Maria Jurado, s’emetrà per Iscle 350 FM, la ràdio lliure de Sant Iscle de Vallalta que es pot escoltar als 92,8 MHz FM/Estèreo/RDS a Sant Iscle de Vallalta i per Internet.

La Traca amb DJ Kaz7ho, és un dels altres programes osonencs (Ràdio Manlleu) que també emet aquesta ràdio del Maresme, Iscle 359 FM.

Josep M. Jurado, porta més trenta anys fent ràdio a Osona i el Ripollès. L’any 1983 comença a l’emissora independent Antena Musical i també a Ràdio Vic EAM-26. Posteriorment realitza programes a Ràdio Manlleu, és director de Ràdio 15 de Sant Bartomeu del Grau i realitza programes els caps de setmana a Ràdio Ripoll. El 2000 crea l’emissora en línia “La Millor Ràdio” que emetia les peticions de la sala de xat #mes_de_40-c. El 2001 produeix dos programes a Ràdio Roda, “Dos X Un” i “Aeroport Internacional”.

L’any 2008, vint-i-cinc anys després, torna a Ràdio Vic (l’emissora històrica de Vic amb més de setanta anys d’antiguitat) on actualment dirigeix i presenta Hot Dance 80, un programa de música de ball dels anys vuitanta. 

Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado

Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado

La Traca amb DJ Kaz7ho

La Traca amb DJ Kaz7ho

By ea3fhp Posted in Ràdio

Mode digital JS8

The app is JS8Call and the mode is JS8.

El JS8 és un mode digital de radioaficionats basat en el mode original FT8. És popular entre els radioaficionats per la seva capacitat d’enviar i rebre missatges tot i les difícils condicions de propagació, entorns d’alt soroll, operacions amb baixa potència (QRP) o fins i tot amb antenes senzilles o de poc rendiment.

El JS8 converteix l’FT8 en un petit xat, que permet a les estacions enviar missatges més llargs de teclat a teclat, cosa que és impossible amb l’FT8. Es pot pensar que el JS8 és una forma de transmissió de ràdio (encara que no és un correu electrònic), on els operadors poden comprovar la seva safata d’entrada de missatges i respondre-hi més tard. També es poden enviar missatges perquè es retransmetin a través d’altres estacions per arribar a un altre destinatari. Les converses del JS8 també es poden mantenir en temps real.

El programari JS8Call va ser creat per Jordan Sherer (KN4CRD) amb el nom FT8Call (nom del programari i nom del mode digital) i publicat per primera vegada el 6 de juliol de 2018. Més endavant, el nom del programari passa a ser l’actual JS8Call i el nom del mode JS8. En les versions posteriors del JS8Call s’hi han afegit més funcions, com ara transmissions amb quatre velocitats diferents. (Manual d’usuari JS8Call)

JS8Call

JS8Call

Catalunya, la nova divisió de CB-27, entra en vigor

Entra en vigor la nova divisió CB-27 (País). A partir del 21 de febrer de 2021, el prefix 714 és el de Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya, (l’actual domini .CAT és el domini de primer nivell d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial) i seguit de dos o tres números.

El format de l’indicatiu seria aquest: 714CT01 tot i que el mateix CB-ista decidirà lliurement quines lletres i números adopta, mantenint sempre el prefix de Catalunya, el 714.

Avui ja s’han començat a enviar les primeres targetes QSL de Catalunya, la divisió 714.

Catalunya, nova divisió de CB-27

Catalunya, nova divisió de CB-27

By ea3fhp Posted in CB-27

Els “CB-istes” assignen la divisió 714 a Catalunya

Els aficionats a la Banda Ciutadana (CB-27) es regeixen per una llista de països creada per l’associació italiana Alfa Tango, similar a la llista d’entitats DXCC de l’associació americana American Radio Relay League (ARRL) per la qual es regeixen els radioaficionats.

Actualment, a la llista de CB-27 hi ha 352 divisions i a la d’entitats DXCC n’hi ha 340. A cap de les dues no s’inclou Catalunya. Evidentment aquestes llistes han estat “inventades” per aquestes dues associacions, no són oficials, no les ha creat cap estat ni cap administració pública i no estan contemplades per cap llei de radioaficionats i CB-27. Per tant, no hi ha d’haver cap inconvenient per incloure-hi Catalunya o qualsevol altre territori si els radioaficionats o CB-istes ho desitgen.

En el cas de la CB, els usuaris d’aquesta banda poden fer servir qualsevol indicatiu, ja que és una banda lliure i sense llicència, per tant, també es poden inventar qualsevol indicatiu. És el que han fet alguns CB-istes, creant el prefix 714 per a Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya (l’actual .CAT és el domini de primer nivell patrocinat d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial).

El format de l’indicatiu està format pel prefix 714 seguit de les lletres CT i de dos o tres números, per exemple, 714CT01.

Signeu la petició a l’ARRL per a reconèixer Catalunya com a entitat del diploma DXCC.

By ea3fhp Posted in CB-27

Receptor WebSDR de butxaca

Transceiver and WebSDR remote control for Android.

PocketRxTX és una aplicació d’Android que permet connectar-se als receptors mundials de ràdio anomenats WebSDR. (Software Defined Radio)

Un WebSDR és un receptor de ràdio definit per programari connectat a Internet, que permet a molts oients escoltar-lo i sintonitzar-lo simultàniament. La tecnologia SDR fa possible que tots els oients el sintonitzin de forma independent i, per tant, escoltin diferents senyals. Això contrasta amb els molts receptors clàssics que ja estan disponibles a través d’Internet. Molts radioaficionats l’utilitzen quan, per diverses causes, no és possible tenir una bona recepció des de la seva estació.

També serveix per a controlar remotament diverses marques i models de transceptors de radioaficionat (emissors i receptors) via Bluetooth, USB/sèrie i connexió a Internet.

Llista de canals del sistema de ràdio PMR-446

El sistema de ràdio de curt abast Personal Mobile Radio conegut per les sigles PMR-446, opera a la banda de freqüències de 446,0 a 446,2 MHz amb la consideració d’ús comú. És lliure i no necessita llicència per al seu ús.

Els walkie talkies PMR-446 neixen amb la necessitat de facilitar unes comunicacions professionals i d’oci de forma senzilla sense interferir les bandes de radioaficionat o les de serveis professionals. Per això la potència de transmissió d’aquests aparells PMR-446 és de 500 mW.

Llista de canals de 27 MHz (Banda ciutadana)

Llista de canals i freqüències de CB-27 MHz.

Document amb la llista de canals i freqüències de la banda de 27 MHz des de 25.615 fins a 27.995 MHz.

Des del 12 de maig de 2014 la banda ciutadana CB-27 no necessita llicència per al seu ús. Aquesta és la nota publicada en aquella data per la SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

NOTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DE LA LICENCIA INDIVIDUAL PARA EL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LA BANDA CIUDADANA CB-27

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de mayo, el uso de las frecuencias de la Banda Ciudadana CB-27 ya no está catalogado como de uso especial y en consecuencia dejarán de tramitarse las, hasta ahora preceptivas, licencias individuales CB-27. El uso de esta banda de frecuencias no precisará por tanto de ningún tipo de solicitud ni otros trámites ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Independientemente de que no se precise licencia individual, se mantienen como obligatorias, para las emisiones en esta banda de frecuencia, las condiciones técnicas (numeración de canales, potencias emisión, clases de emisión, etc.) establecidas en la Nota de Utilización nacional UN-3, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y en el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27 (http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/06/pdfs/A00835-00845.pdf).
Asimismo se mantienen como obligatorias para los usuarios de esta banda de frecuencias el resto de las condiciones establecidas en el Reglamento antes citado, no relacionadas con la exigencia de la licencia individual.

Madrid, 12 de mayo de 2014

By ea3fhp Posted in CB-27