Estadística de radioaficionats

Estadística de radioaficionats de Catalunya.

Estadística actualitzada el 31 de desembre de 2020. Respecte a l’any 2019 hi ha un increment de 86 radioaficionats nous, arribant a un total de 4.864 autoritzacions.

Autoritzacions vigents fins al 31 de desembre de 2020

Autoritzacions vigents fins al 31 de desembre de 2020