Targetes AM3A

Targetes QSL de l’estació AM3A dels anys 2007, 2008, 2009, i 2010 (Concursos internacionals d’alta competitivitat). Operador i titular EA3FHP.