Targetes EG3SCG

Targetes QSL de l’estació EG3SCG (Senyal geodèsic Sant Cugat de Gavadons, Collsuspina). Operador i titular EA3FHP | Altres operadors: EA3AHZ, EA3FRI i EA3GVB | 23 de maig de 2010.