Freqüències FT4 i FT8

Les freqüències d’FT4 i FT8 han estat definides pel desenvolupador d’aquests modes.

Llista de Freqüències Digitals d’HF (BPSK, RTTY, JT65, JT9, FT8 i FT4)