Diplomes EG3PCD

Diploma EG3PCD (Dia Internacional de Persones amb Discapacitat) atorgat a EA3FHP.