Exàmens

L’examen per l’obtenció del títol de radioaficionat es realitzarà de forma individualitzada a la Prefectura Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions. Per presentar la sol·licitud de realització de l’examen, empleni el formulari que es presenta a continuació. L’examen es realitzarà utilitzant l’ordinador i per tant cal tenir un coneixement bàsic sobre el seu maneig. * Inscripció a l’examen *

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
radioaficionats@gencat.cat

Barcelona
Carrer de la Marquesa, 12
08003 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon: 932 68 91 50 – Fax: 932 68 91 73
email: JPbarcelona@minetur.es

Girona
Gran Via Jaume I,  47 – 3ª Planta
17001 Girona (Gironès)
Telèfon: 972 22 09 44 – Fax: 972 48 60 13
email: jpgirona@minetur.es

Tarragona
Plaça Imperial Tarraco, 4
43071 Tarragona (Tarragonès)
Telèfon: 977 24 92 86 – Fax: 977 24 90 95
email: jptarragona@minetur.es

Lleida
Rambla de Ferran, 2 – 5º C
25071 Lleida (Segrià)
Telèfon: 973 72 82 60 – Fax: 973 72 82 63
email: jplleida@minetur.es

Material i recursos de formació
Actualment, s’ofereix l’accés al llibre temari d’operador d’estacions de radioaficionat, realitzat pel Ràdio Club la Salle, sota llicència Creative Commons. També es pot accedir a la informació sobre el curs en línia per adquirir coneixements sobre l’activitat dels radioaficionats que ofereix també el Ràdio Club la Salle.

El codi internacional ICAO és el que s’ha d’utilitzar per lletrejar els noms propis en tot tipus de comunicació, qualsevol altre que es pugui utilitzar contribueix a la confusió.