Encara no tens el carnet català de radioaficionat?

Per tal de poder disposar d’una identificació en català de l’autorització d’ús de l’espectre radioelèctric per aficionats, el Departament de la Presidència, Direcció General de Comunicacions Electròniques de la Generalitat de Catalunya emet un carnet que informa sobre l’autorització atorgada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ha d’anar acompanyat amb el DNI/NIF/NIE del titular.

Per sol·licitar el carnet cal aportar:

El carnet és de plàstic dur com el DNI o una targeta de crèdit i la fotografia és digitalitzada.

No esperis més, demana’l aquí ara mateix:
Direcció General de Comunicacions Electròniques
Carrer de Salvador Espriu, 45 – 51
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tel. 93  557 43 00
radioaficionats@gencat .cat