Radioaficionats internacionals donen suport a la nostra petició a l’ARRL per a admetre Catalunya a la llista de països

@arrl Catalonia deserves to be identified as a completely different DXCC country from Spain because we do not share the same people, feeling, language, culture. Our nation should be taken in consideration at the international playground.

@arrl Catalunya ha de ser reconeguda com un país DXCC completament diferent d’Espanya perquè no compartim les mateixes persones, sentiments, llengua i cultura. Cal que la nostra nació sigui reconeguda en l’àmbit internacional i també en l’àmbit dels radioaficionats.

Aquesta és la resposta al nostre tuit del radioaficionat M5AKA (Trevor) sobre el reconeixement de Catalunya com a país en l’ambit dels radioaficionats (entitat del diploma DXCC) per part de l’American Radio Relay League, ARRL.

Resulta difícil veure com els gestors de l’@arrl #DXCC consideren Escòcia i Gal·les països separats des de l’any 1947 i actualment encara no reconeixen Catalunya. El fracàs del comitè del DXCC @arrl és aplicar criteris uniformes a totes les entitats i provoquen confusió. Si les entitats no compleixen criteris moderns, haurien de ser eliminades. No obstant això, hi ha raons de pes redefinir els criteris per a admetre nous països. Tenir més països no és cap problema. – (M5AKA, Trevor)

Que Catalunya entri a la llista de països del diploma DXCC, gestionat per l’American Radio Relay League (ARRL), només depèn dels radioaficionats. Hi ha una petició oberta que ja està arribant a les 1.000 signatures. L’ARRL no pot fer cas omís a milers de radioaficionats catalans que volen que Catalunya tingui aquest reconeixement. Signa la petició.

Catalunya reuneix les condicions per a ser inclosa a la llista de països dels radioaficionats

L’objectiu principal dels radioaficionats és, entre d’altres, contactar amb tots els països del món mitjançant la ràdio, establir una competició entre tots, obtenir diplomes, trofeus i figurar en un rànquing mundial dels països contactats.

Quan parlem de països, no ens referim a la llista dels 193 estats membres de l’ONU, sinó a una llista creada pels radioaficionats i que no coincideix amb els estats oficials. Aquests “ràdio-països” es denominen “entitats DXCC”.

Les “entitats DXCC” formen part d’una llista elaborada pel DX Century Club i que pertany a l’American Radio Relay League (ARRL). L’ARRL és l’associació de radioaficionats nacional dels Estats Units i és qui ha redactat les bases d’aquest diploma. És evident que, qualsevol associació de qualsevol tipus, pot crear les bases d’un concurs, premi, diploma, etc. i per tant, la gestió i els criteris per crear unes normes són exclusivament de l’associació que les ha redactat.

En el cas que ens ocupa, l’ARRL va decidir en el seu moment, l’any 1945, crear una llista de països més àmplia per fer la competició més atractiva i interessant. És per aquest motiu que els radioaficionats, es regeixen per una llista de 349 països (entitats DXCC) i no els 193 estats oficials.

Els criteris de l’ARRL per admetre un país a la llista DXCC són geogràfics, però també polítics i ideològics, malgrat que molts radioaficionats sempre afirmen que aquest col·lectiu no entra mai en qüestions polítiques argumentant que no és legal, cosa que és totalment falsa.

En general, les illes sempre són països diferenciats encara que pertanyin al mateix estat. Dos exemples: les Illes Balears, Canàries i Ceuta i Melilla són tres països diferents i tots pertanyen a l’estat espanyol. Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey es comptabilitzen com a sis països diferents encara que tots pertanyen al Regne Unit.

Per tant, si Escòcia és una “entitat DXCC”, perquè no ho és Catalunya? Veient l’exemple d’Escòcia, Catalunya reuneix les condicions perfectes, segons les bases de l’ARRL, per ser una “entitat DXCC” avui mateix.

Cal seguir treballant per a exigir a l’ARRL que inclogui Catalunya a la llista de països del diploma DXCC. Només depèn dels radioaficionats. Signa la petició.

Diada Nacional de Catalunya, fem la República Catalana

Ràdio Club Osona, Unió de Radioafeccionats d’Osona i Ràdio Club Vic us desitgen una bona Diada Nacional de Catalunya i conviden a tots els radioaficionats de Catalunya a participar en els diversos actes lúdics i reivindicatius, molt especialment la manifestació Diada per la República que tindrà lloc a la Diagonal de Barcelona a les 17.14 h. Bona Diada Nacional. Visca la República!

Aplicació de missatgeria en català que no depèn de la xarxa GSM

Briar és una aplicació de missatgeria dissenyada per a Android dissenyada per a activistes, periodistes i qualsevol altre usuari que necessiti una forma segura, fàcil i robusta de comunicar-se sense dependre d’un servidor central o Internet. A diferència de les aplicacions tradicionals de missatgeria, Briar no es basa en un servidor central, els missatges se sincronitzen directament entre els dispositius dels usuaris. Si esteu sense Internet, Briar pot sincronitzar-se mitjançant Bluetooth o Wi-Fi, mantenint la informació fluint en situació de crisi. Si Internet funciona, Briar es pot sincronitzar a través de la xarxa Tor, protegint els usuaris i les seves relacions de vigilància.

Unió de Radioafeccionats d’Osona (EA3URO)

Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO és una associació de radioaficionats fundada el 29 de novembre de 1997 per tres radioaficionats d’Osona. EB3GKE, EA3FHP i Ramon Tirado Tirado són el president, el tresorer i el secretari respectivament.

Durant aquests anys, Unió de Radioafeccionats d’Osona ha estat molt activa fent activitats, concursos, diplomes i gestionant reemissors de VHF i UHF analògics i digitals dels quals n’és el titular.

L’associació té únicament tres socis, els tres que componen la junta directiva i mai no s’ha admès a cap altre soci. Tampoc no es paga cap quota.

El 15 de maig de 2010 el president va convocar una assemblea general ordinària. En aquesta assemblea no s’hi van presentar els altres dos socis de la junta directiva, és a dir, el president estava sol.

Tot i així, el president va constituir l’assemblea de forma il·lícita amb radioaficionats (no socis) convidats per ell mateix, cosa que no podia fer per falta de quòrum, ja que l’únic soci present era el president i lògicament una assemblea no es pot constituir mai amb una sola persona. El president tampoc no podia admetre socis nous ni nomenar cap càrrec, ja que això necessita l’aprovació de la junta directiva actual la qual no hi era present.

Per tant, malgrat que es va redactar una acta, no té cap validesa legal, és nul·la de ple dret i la junta directiva al dia d’avui continua essent la mateixa d’ençà que es va fundar l’associació l’any 1997, és a dir, EB3GKE, EA3FHP i Ramon Tirado Tirado.

Diplomes FT8 atorgats a EA3FHP

 

Diplomes FT8 (Digital Mode Club) atorgats a EA3FHP pels contactes realitzats en aquest nou i popular mode digital.

The FT8 Digital Mode Club (FT8-DMC) was founded 12 July 2017 by Jo Engelbrecht, OE4VIE and Hannes Grünsteidl, OE1SGU (OE3SGU) after recognising a need for a club for FT8 users who would help newcomers and less-experienced operators to learn and improve about this fantastic mode. Within only 2 days we already got more than 100 members worldwide and the new award program was lauched with short time. Everyone with a love of FT8 is welcome to join our club. All FT8DMC members are eligible to participate in various club’s activities and award programmes.

Targeta QSL confirmant un comunicat des del Parlament Europeu

Aquesta targeta QSL (amb el segell oficial del Parlament Europeu) ha estat enviada des de Brussel·les durant la visita que va fer el radioaficionat EA3HSL a aquest Parlament. El comunicat va ser entre ON/EA3HSL i EA3CIX des de l’hemicicle. El català es va poder sentir des de l’interior del Parlament encara que no sigui oficial, tot i que té més parlants que el danès.

EA3HSL explica que va connectar un traductor amb auriculars i va demanar si el català estava disponible. La resposta va ser: el catalán no és oficial en Europa. Com que no és oficial a Europa? (va insistir EA3HSL) i li van respondre: cuando Catalunya sea independiente lo será, mientras tanto no lo es.