Carta oberta a tots els radioaficionats catalans

L’associació de radioaficionats dels Estats Units, l’American Radio Relay League (ARRL), gestiona el diploma DXCC conegut mundialment. És una llista de països, actualment 340, que no coincideix amb els 193 estats oficials del món. En aquesta llista de països, anomenats entitats DXCC, s’inclouen territoris que formen part d’un mateix estat, per exemple, les Illes Balears, Ceuta, Melilla i les Illes Canàries són països del DXCC separats de l’estat espanyol. Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey es comptabilitzen com a 6 països diferents i tots pertanyen al Regne Unit.

Si Catalunya fos inclosa a la llista del DXCC, els radioaficionats de tots països del món voldrien contactar amb la nostra nació i d’aquesta forma es donaria a conèixer molt més la nostra lluita per a aconseguir la independència.

Aquest tema s’ha plantejat al grup de Radioaficionats per la Independència, la sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) on hi són representades la majoria d’associacions de radioaficionats catalanes, Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), Federació Catalana de Radioaficionats, Unió de Radioafeccionats d’Osona (URO), DigiGrup EA3, Associació de Radioaficionats de Catalunya (ARCAT), Ràdio Club del Vallès, Associació Radioaficionats del Pallars (RDP), Associació de Radioaficionats del Solsonès (ARS), Ràdio Club Osona, Radio Club Vic, Ràdio Club Lleida i Amired, entre d’altres.

Tots estem d’acord a sol·licitar a l’American Radio Relay League (ARRL) la inclusió de Catalunya al diploma DXCC. Per a poder tirar endavant la idea, necessitem el suport dels 4.659 radioaficionats catalans i també dels ciutadans en general per a pressionar a la immobilista associació americana ARRL per tal que rectifiqui i accedeixi a la nostra legítima petició. Signeu la petició.

La solució als problemes d’interfèrencies per radiofreqüència

Els sistemes digitals FT8, FT4, BPSK, RTTY, JT65, JT9 entre molts d’altres, estan de moda entre els radioaficionats i cada dia s’utilitzen més a causa dels grans avantatges que ofereixen. Amb potències força baixes i antenes modestes es pot arribar a contactar amb tots els països del món sense gaire dificultats. Només és necessari un ordinador, el programari corresponent (MixW, JTDX, WSJT-X, etc.) i una targeta de so, sigui la pròpia de l’ordinador o una d’externa (RigExpert), per emetre i rebre en qualsevol dels modes digitals existents o els que puguin crear-se en el futur.

L’ordinador ha d’anar connectat a l’equip emissor mitjançant un cable USB i a vegades això comporta problemes d’interferències a l’ordinador. La radiofreqüència (RF) emesa per l’equip emissor interfereix el port USB de l’ordinador. La majoria de cables que fem servir per a connectar un dispositiu a l’ordinador, impressora, càmera fotogràfica, disc dur extern, targeta de so externa, etc., no són blindats, és a dir, no porten una malla metàl·lica que impedeixi l’entrada d’RF a l’ordinador. Això provoca que quan estem emetent, encara que sigui amb poca potència, la connexió al port USB queda deshabilitada i no funciona, és a dir, el port USB i el programa queden “penjats”.

Solució per a aquest problema: Utilitzar un cable blindat (amb malla) de la mida més curta possible, tot i que el fabricant informa que la longitud màxima pot arribar fins a 5 metres. Generalment la mida estàndard és d’1,80 metres i si en necessitem més, el podem allargar amb una extensió d’1,80 metres. Aquest tipus de cable es reconeix fàcilment, ja que la cobertura de plàstic transparent ens permet veure perfectament la malla metàl·lica.

Cable USB blindat amb malla metal·lica

Radioaficionats. Arxiu de fotografies, vídeos i gravacions.

De totes les activitats realitzades estan disponibles fotografies, vídeos i gravacions. En el moment de publicar aquesta entrada, tenim arxivats aquests fitxers:

Convocada l’assemblea general de Radioaficionats per la Independència

Radioaficionats per la Independència, la sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), convoca l’assemblea general ordinària. Tindrà lloc a la fira de radioaficionats MercaHam a Cerdanyola del Vallès demà 15 de juny de 2019 a les 12 del migdia a la Sala Marconi amb el següent ordre del dia:

  • Elecció de la nova junta directiva.
  • Actes a participar durant l’any vinent.
  • Precs i preguntes.

Catalonia must be included in the DX Century Club countries list

The main purpose of amateur radio is, among others, to contact every country in the world through the radio, establishing a competition among all, get diplomas, trophies and included in a global ranking of worked countries. When we talk about countries, we do not mean the list of the 193 states members of United Nations, is a list created by radio amateur matches and no official statements. These “radio-countries” are called DXCC entities.

The DXCC* entities are part of a list drawn up by the DX Century Club and belongs to the American Radio Relay League (ARRL). The ARRL is the national association for amateur radio in the United States and is the one who drafted the specifications of this diploma. In the present case, the ARRL decided at the time, in 1945, to create a broader list of countries to make the competition more attractive and interesting. It is for this reason that radio amateurs are governed by a list of 340 countries (DXCC entities) and not the 193 official states.

The criteria for admitting a country in the DXCC list are geographical but also political and ideological, although many amateurs always say that this group does not enter into political issues, arguing that it is not legal, which is totally false. In general, the islands are always different countries but belonging to the same state. An example: Balearic Islands, Ceuta and Melilla and Canary Islands are three different countries but all belong to Spain. Scotland, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey are six different countries but all belong to the United Kingdom.

Therefore, if Scotland is a DXCC entity, why not Catalonia? Seeing the example of Scotland, Catalonia has the perfect conditions, according to the rules of the ARRL, to become a DXCC entity today. We must continue demanding to the ARRL, including Catalonia in the DXCC countries list. The American Radio Relay League must recognize Catalonia as a DXCC entity very soon. Catalonia is a nation of Europe with more of one thousand years of history.

*DXCC is Amateur Radio’s premier award that radio amateurs can earn by confirming on the air contacts with 100 countries. You can begin with the basic DXCC award and work your way up to the DXCC Honor Roll.

Nova estació meteorològica Froggit WH1080SE

Estació meteorològica Froggit WH1080SE

Estació meteorològica Froggit WH1080SE

Després de molts anys, la marca Fine Offset, el creador d’una de les estacions bàsiques més comercialitzades en l’àmbit mundial per a diferents empreses, coneguda com a PCE FWS-20, Watson i molts altres noms, ha decidit redissenyar el seu producte i ha fabricat una estació econòmica però amb la precisió i qualitat de qualsevol estació professional Davis d’un preu molt més elevat. És l’estació Froggit WH1080SE, un model de l’any 2018.

Estació All-in-one. No es poden separar els sensors a diferència del seu model anterior.
Pluviòmetre rodó. Abans era rectangular.
Penell i anemòmetre més precisos. Abans eren més petits i més inconsistents.
Nivell de bombolla per a la correcta instal·lació i anivellació dels sensors. Abans no n’hi havia.
Panell de cèl·lules solars per a alimentar l’estació durant les hores de llum solar i estalviar el consum de piles.
Garita més petita i nou sensor de temperatura i humitat, (SHT15) exactament el mateix que porten les estacions Davis Vantage VUE, solucionant el problema de les lectures de temperatura excessives i errònies.
Es pot utilitzar amb el programa Cumulus configurant-la com a WH1080 (En molts fòrums comenten que no funciona amb Cumulus però això no és cert. Està confirmat i comprovat que funciona amb aquest programa.

El fabricant de l’estació ens ha especificat els sensors que utilitza aquest model:
Sensor de temperatura i humitat: SHT15 (el mateix utilitzat per la Davis)
Garita: És una còpia idèntica de la Davis Vantage Vue. No ha especificat el material.
Pluviòmetre: El mateix sistema i disseny que la Davis Vantage Vue.

En definitiva, és una estació econòmica però es pot considerar professional i és equiparable a les estacions Davis, tant per la precisió de les dades com per la qualitat del material.

Comparació de dades entre dues estacions (30 de maig de 2019):

  • Temperatura màxima d’avui amb Davis Vantage Pro2 Plus: 24,9
  • Temperatura màxima d’avui amb Froggit WH1080SE: 24,8
  • Temperatura mínima d’avui amb Davis Vantage Pro2 Plus: 7,3
  • Temperatura mínima d’avui amb Froggit WH1080SE: 7,4

Manual d’instruccions FROGGIT WH1080SE

The new FT4 protocol for digital contesting

Introduction: FT4 is an experimental digital mode designed specifically for radio contesting. Like FT8, it uses fixed-length transmissions, structured messages with formats optimized for minimal QSOs, and strong forward error correction. T/R sequences are 6 seconds long, so FT4 is 2.5 × faster than FT8 and about the same speed as RTTY for radio contesting. FT4 can work with signals 10 dB weaker than needed for RTTY, while using much less bandwidth.

Basic parameters: FT4 message formats are the same as those in FT8 and encoded with the same (174,91) low-density parity check code. Transmissions last for 4.48 s, compared to 12.64 s for FT8. Modulation uses 4-tone frequency-shift keying at approximately 23.4 baud, with tones separated by the baud rate. The occupied bandwidth (that containing 99% of transmitted power) is 90 Hz. Threshold sensitivity for 50% decoding probability is S/N = –16.4 dB, measured in the standard 2500 Hz reference noise bandwidth. A priori (AP) decoding can push threshold sensitivity down to –18 dB or better.

Random concluding thoughts: FT4 is a special-purpose mode designed for rapid-fire contest QSOs. It serves this purpose very effectively, but like FT8 the mode is not useful for more extensive conversations. FT4 uses much less bandwidth than RTTY and provides reliable decoding at much lower signal levels. It has no need for “Super Check Partial” or similar contesting aids, and skilled operators using FT4 will find less motivation to use a DX Cluster or other non-radio aids. All information necessary to score well in a contest can be obtained over the air, during the contest, through one’s own antennas and radios. With FT4 there is little distinction between CQ and S+P operation, so it’s easy to switch frequently between the two ways of finding QSO partners. Stations using low power and compromise antennas can participate effectively in a contest using FT4.

Joseph Taylor i el seu equip crea el nou mode digital FT4

Introducció: FT4 és un mode digital experimental dissenyat específicament per a concursos de radioaficionat. Igual que l’FT8, utilitza emissions de longitud fixa, missatges estructurats amb formats optimitzats per a comunicats molt curts i una profunda correcció d’errors. Les seqüències d’emissió i recepció duren 6 segons, per la qual cosa l’FT4 és 2,5 vegades més ràpid que l’FT8 i aproximadament és de la mateixa velocitat que l’RTTY. L’FT4 pot treballar amb senyals 10 dB més febles que els necessaris per a l’RTTY, ja que utilitza molta menys amplada de banda.

Paràmetres bàsics: el format dels missatges d’FT4 és el mateix que el de l’FT8 i està codificat amb el mateix codi de control de paritat de baixa densitat (174,91). Les transmissions duren 4,48 segons en comptes dels 12,64 segons que utilitza l’FT8. La modulació utilitza una codificació de desplaçament de freqüència de 4 tons de 23,4 bauds, amb els tons separats per la velocitat en bauds. L’amplada de banda ocupada (que conté el 99% de la informació transmesa) és de 90 Hz. La sensibilitat, per a una probabilitat de descodificació del 50%, és de -16,4 dB mesurada amb l’amplada de banda estàndard de 2.500 Hz. La descodificació “a priori” (AP) pot augmentar la sensibilitat a -18 dB o més.

Molt aviat estarà disponible la versió del programari WSJT-X que inclourà aquest nou mode.

Font: Joe Taylor (K1JT), Steve Franke (K9AN) i Bill Somerville (G4WJS)

Nou telèfon mòbil Samsung Galaxy A40 amb Android 9 Pie

El telèfon mòbil Samsung Galaxy A40 és un model de gamma mitjana força potent i amb bones prestacions.

Processador Exynos 7904 de 8 nuclis, 2 x 1,8 GHz i 6 x 1,6 GHz.
Memòria RAM: 4 GB
Memòria interna: 64 GB
MicroSD: fins a 512 GB

Pantalla: 5,9 polzades Infinity-U.
Resolució: FHD+ (2400 x 1080 píxels)
Relació de pantalla 20:9
Tecnologia: Súper AMOLED

Càmera posterior: Sensor normal de 16 Mpx. amb apertura f/1,7 i sensor gran angular de 5 Mpx. amb f/2,2 i 123° d’angular. LED Flaix.
Càmera frontal: 25 Mpx. amb apertura f/2,0.

Connectivitat: 4G/LTE, Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC
Sensor d’empremtes dactilars. Port USB C
Bateria: 3100 mAh amb càrrega ràpida.
Dimensions: 144,3 x 69,1 x 7,9 mm. Pes: 140 grams.
Versió del sistema Android: Android 9 Pie. Capa del fabricant: One UI.

Data de fabricació: març de 2019

Dia Mundial del Radioaficionat

Dia Mundial del RadioaficionatAvui se celebra el Dia Mundial del Radioaficionat, una afició minoritària i força desconeguda que compta amb més de 3 milions de radioaficionats a tot el món, dels quals, 4.659 són de Catalunya. El 18 d’abril és el dia per a celebrar i mostrar al públic la gran experiència que tenen els radioaficionats en comunicacions digitals i sense fils. Per molts anys!