Les plataformes QRZ, LoTW i eQSL tenen un problema amb Catalunya

QRZ.com és un cercador americà d’indicatius de radioaficionat on s’hi poden cercar les dades personals (nom, adreça, població, biografia, email, etc.) dels radioaficionats tot del món que hi estan donats d’alta. No sabem si això és legal a Europa o vulnera la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

El Logbook of The World (LoTW) és un base de dades de l’American Radio Relay League (ARRL) que ofereix un servei de verificació de contactes entre radioaficionats. Utilitzant el LoTW, els radioaficionats poden reclamar i verificar els contactes (QSOs) realitzats amb altres aficionats, generalment per a sol·licitar crèdits per a diplomes com el DXCC de països. Aquest tipus de verificació antigament requeria intercanvi de targetes postals (QSL) de paper i l’enviament a l’ARRL, un procés lent i una mica car.

eQSL és un servei d’intercanvi de targetes QSL electròniques entre els radioaficionats. Està dissenyat per a ser la forma més ràpida, fàcil i econòmica d’intercanviar les targetes de verificació de contactes, eliminant el cost i el temps de les targetes postals de paper.

Els propietaris dels tres llocs tenen un problema: prohibeixen la inclusió de Catalunya a les dades personals, adreça, etc. dels radioaficionats catalans i modifiquen els comptes de forma que sempre eliminen el nom de Catalunya i la senyera oficial de Catalunya.

En el cas del QRZ.com el radioaficionat EA3FHP va aconseguir que, entre els anys 2003 i 2010, aquest cercador hi hagués la possibilitat de configurar-lo de forma que a les adreces dels operadors catalans hi aparegués el nom de Catalunya i la senyera oficial. A partir del 2010, a causa de fortes pressions dels radioaficionats espanyols, el propietari del cercador AA7BQ va decidir prohibir la senyera oficial de Catalunya i el nom de Catalunya permanentment.

El cas del Logbook of The World (LoTW) consisteix en el fet que l’American Radio Relay League (ARRL) es nega a afegir Catalunya a la llista de països del diploma DXCC, malgrat que compleix tots els requisits segons les seves bases i amb l’agreujant que ignora a més de dos mil radioaficionats (la majoria) que han signat a la plataforma change.org a favor del reconeixement de Catalunya com a entitat/país del citat diploma DXCC.

Per últim, el cas d’eQSL, és pràcticament el mateix, el seu propietari N5UP, es nega a permetre el nom de Catalunya a les adreces dels radioaficionats catalans i obliga a posar un país que no és el correcte.

Davant d’aquesta discriminació, l’any 2014 ens vam donar de baixa de QRZ.com, el 2016 del LoTW i el 2020 d’eQSL. Per tot això exposat, convidem a tots els radioaficionats a donar-se de baixa de les tres plataformes.

Entre els anys 2003 i 2010 QRZ.com permetia mostrar la senyera i el nom de Catalunya.

 

Campanya “Catalunya nou país/entitat del diploma DXCC” iniciada per EA3HSL.

 

Ens hem donat de baixa d’eQSL, però hem deixat aquest missatge de protesta.

New version of Cumulus. Essential update is required.

Cumulus 1.9.4 build 10993 updated. Some of the menu items with year choices will not display years beyond 2020. This will happen on manual generation of NOAA-style reports. The NOAA reports should continue to be automatically generated, but the capability to create them on demand will only work through 2020.

The new version of Cumulus, updated on 06 June 2020, allows date entries on NOAA reports and snow index up to the year 2099, from the year 2000 until the year 2099 (One hundred years). Download Cumulus 1.9.4 build 10993

Actualització imprescindible del programa Cumulus

La darrera versió del popular programa Cumulus per a la gestió de diversos models i marques d’estacions meteorològiques és la 1.9.4 (build 1099), del 28 de novembre de 2014 i ja no s’ha actualitzat més a causa de la jubilació del seu desenvolupador, el senyor Steve Loft.

En aquesta darrera versió hi ha un petit problema, a partir de l’1 de gener de 2021 no es podrà accedir ni editar els fitxers des del mateix programa, per exemple, els fitxers de dades meteorològiques NOAA posteriors al 31 de desembre de 2020, ja que menú desplegable per a seleccionar l’any només arriba fins a l’any 2020.

Sembla que això només afecta aquelles parts del programa que inclouen menús desplegables de l’any. Això sí, el programa continuarà funcionant en la part automàtica sense cap problema. Per tant, si estem pujant les dades a un web, continuarem veient-les des d’aquí, però no des del programa.

Aquest tema es va consultar en el fòrum de Cumulus i finalment EA3FHP ha creat un pedaç que soluciona aquest problema fins a l’any 2099. Amb aquesta actualització, el menú desplegable comença l’any 2000 i acaba el 2099. Per a actualitzar-lo, només cal descarregar el nou fitxer “cumulus.exe” i substituir el que hi ha actualment al directori del programa.

Radioaficionats protesten a l’ARRL per negar-se a reconèixer Catalunya com a país del DXCC

Davant la negativa de l’American Radio Relay League (ARRL) d’incloure Catalunya a la llista de països del diploma DXCC, malgrat els milers de signatures que s’han recollit a la plataforma change.org, alguns radioaficionats han passat a l’acció. Actualment, un radioaficionat envia les seves targetes postals (QSL) confirmant Catalunya com a país/entitat d’aquest diploma.

Catalonia, new DXCC country.

Els radioaficionats catalans tenim el dret de demanar al DX Advisory Committee (DXAC) que incorpori Catalunya a la llista de països (entitats)* del DXCC Award. Demanem corregir aquesta injustícia històrica i cridar l’atenció al DXAC i la junta directiva de l’American Radio League (ARRL) sobre aquest fet.

*Definició d’entitat: Entity is a listing on the DXCC List. A counter for DXCC awards, previously denoted as a DXCC Country.

Escòcia, Balears, Ceuta i Melilla, Canàries, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey compten com a països separats en diversos concursos, diplomes i certificats. Aquests territoris no són estats independents, com Catalunya. L’únic “argument” de l’ARRL per a negar a Catalunya l’estatus de país del DXCC sembla ser aquest: Si afegim Catalunya a la llista de països del DXCC, ens veurem inundats de peticions d’altres territoris demanant el mateix.

Aquest temor no té cap fonament perquè hi ha pocs països similars com Catalunya. En conseqüència, no hi ha d’haver cap dificultat per prendre la decisió de tractar Catalunya com un país del DXCC. Malgrat això, l’ARRL continua negant la inclusió de Catalunya a la llista de països del DXCC. Aquesta situació inequitativa i il·lògica exigeix ​​una solució immediata, fins i tot, si s’ha de fer el pas inusual d’anul·lar la recomanació del DXAC.

Per això, demanem al president l’ARRL, Mr. Richard A. Roderick (K5UR), que concedeixi a Catalunya l’estatus de país/entitat del diploma DXCC.

Us informem que hem obert una campanya a change.org on més de dos mil radioaficionats ja han signat una petició que demanen precisament això: que Catalunya sigui reconeguda com a país del DXCC.

Mr. Richard A. Roderick, la pregunta és: Voleu ignorar la majoria (51%) dels radioaficionats catalans (milers) que han signat aquesta petició?

Aquesta decisió l’hem de prendre nosaltres, els radioaficionats de Catalunya, i no la junta directiva de l’American Radio Relay League (ARRL) ni el DX Advisory Committee (DXAC).

As a protest against the ARRL, a radio amateur sends his QSL cards confirming Catalonia as a DXCC country

Given the refusal of the American Radio Relay League (ARRL) to add Catalonia in the DXCC countries list, some radio amateurs have moved into action. At the moment, a radio amateur sends his QSL cards confirming Catalonia as a DXCC country/entity.

Catalonia, a nation of Europe from more than one thousand years, and the catalan radio amateurs has the right to ask the DXAC Committee to add Catalonia in the DXCC countries/entities list. We just would like to correct the historical injustice and draw the close attention of the DXAC Committee and the American Radio League (ARRL) board of directors to this fact.

Scotland, Balearic Islands, Ceuta & Melilla, Canary Islands, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey counts as a separate countries in various contests and for various certificates. These territories are not independent states, like Catalonia. The only “argument” recalled in support of denying DXCC country status to Catalonia seems to be: “If we accord DXCC country status to Catalonia, we’ll be flooded by petitions to have the same status conferred on similar territories”.

Such a fear is baseless because there are few similar countries like Catalonia. There should consequently be no difficulty taking a decision to treat Catalonia as a DXCC country.

Despite the foregoing, Catalonia continues to be denied DXCC country status. This patently illogical and inequitable situation cries out for resolution, even if the unusual step of overriding the DX Advisory Committee’s recommendation has to be taken.

The ARRL board of directors would be remiss in carrying out its own duties as an elected body if it did not reserve to itself the right to reverse what it found to be a flawed finding by an advisory committee. A preferable path, of course, would be for the DXAC itself to reconsider the matter.

Therefore, we request the ARRL board directors, Mr. Richard A. Roderick (K5UR), President of the American Radio Relay League, grant DXCC country status to Catalonia.

We inform you that we have opened a campaign on change.org where more than two thousand Catalan radio amateurs have signed a petition requesting that Catalonia be recognized as a DXCC country.

Mr. Richard A. Roderick, the question is: Are you going to ignore the majority (51%) of catalan radio amateurs?. Remember, decisions are made by people voting, not the ARRL.

El premi Nobel de Física, Joe Taylor, felicita EA3W per la traducció al català del programa WSJT-X

El desenvolupador del programari WSJT-X, Joe Taylor (K1JT), ha felicitat EA3W (Xavi) per la traducció al català del programa de modes digitals FT4 i FT8 que utilitzen cada dia més de dos milions de radioaficionats a tot el món. El català és l’única llengua que inclou actualment aquest programa, a part de la llengua original, l’anglès.

Congratulations! I am very impressed by the professional-looking catalan labels that I see when WSJT-X built from our latest code is started with the command “wsjtx-language ca-ES”. Just for fun, I have just made several QSOs on 6m using the catalan interface. (K1JT)

Joseph Hooton Taylor Jr. (1941) és un astrofísic nord-americà i premi Nobel de Física pel seu descobriment amb Russell Alan Hulse d’un nou tipus de polsar, un descobriment que ha obert noves possibilitats per a l’estudi de la gravitació.

És el desenvolupador de diversos programes informàtics i protocols de comunicacions, entre d’altres, el WSJT-X, un paquet de programari i de protocols que utilitza missatges generats per ordinador i transceptors de ràdio per comunicar-se a llargues distàncies amb altres radioaficionats. El programa WSJT-X és útil per a emetre missatges curts mitjançant mètodes de comunicació de ràdio no tradicionals, com el rebot lunar, la dispersió de meteors i altres emissions de baixa relació entre el senyal i el soroll. També és útil per a contactes de llarga distància amb transmissions de potència molt baixa a les bandes d’HF.

Injustícia històrica amb Catalunya per part de l’ARRL i el DXCC Award

Els radioaficionats catalans tenim el dret de demanar al DX Advisory Committee (DXAC) que incorpori Catalunya a la llista de països (entitats)* del DXCC Award. Demanem corregir aquesta injustícia històrica i cridar l’atenció al DXAC i la junta directiva de l’American Radio League (ARRL) sobre aquest fet.

*Definició d’entitat: Entity is a listing on the DXCC List. A counter for DXCC awards, previously denoted as a DXCC Country.

Escòcia, Balears, Ceuta i Melilla, Canàries, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey compten com a països separats en diversos concursos, diplomes i certificats. Aquests territoris no són estats independents, com Catalunya. L’únic “argument” de l’ARRL per a negar a Catalunya l’estatus de país del DXCC sembla ser aquest: Si afegim Catalunya a la llista de països del DXCC, ens veurem inundats de peticions d’altres territoris demanant el mateix.

Aquest temor no té cap fonament perquè hi ha pocs països similars com Catalunya. En conseqüència, no hi ha d’haver cap dificultat per prendre la decisió de tractar Catalunya com un país del DXCC. Malgrat això, l’ARRL continua negant la inclusió de Catalunya a la llista de països del DXCC. Aquesta situació inequitativa i il·lògica exigeix ​​una solució immediata, fins i tot, si s’ha de fer el pas inusual d’anul·lar la recomanació del DXAC.

Per això, demanem al president l’ARRL, Mr. Richard A. Roderick (K5UR), que concedeixi a Catalunya l’estatus de país/entitat del diploma DXCC.

Us informem que hem obert una campanya a change.org on més de dos mil radioaficionats ja han signat una petició que demanen precisament això: que Catalunya sigui reconeguda com a país del DXCC.

Mr. Richard A. Roderick, la pregunta és: Voleu ignorar la majoria (51%) dels radioaficionats catalans (milers) que han signat aquesta petició?

Aquesta decisió l’hem de prendre nosaltres, els radioaficionats de Catalunya, i no la junta directiva de l’American Radio Relay League (ARRL) ni el DX Advisory Committee (DXAC).

Historical injustice with Catalonia by the ARRL and the DXCC award program

Catalonia, a nation of Europe from more than one thousand years, and the catalan radio amateurs has the right to ask the DXAC Committee to add Catalonia in the DXCC countries/entities list. We just would like to correct the historical injustice and draw the close attention of the DXAC Committee and the American Radio League (ARRL) board of directors to this fact.

Scotland, Balearic Islands, Ceuta & Melilla, Canary Islands, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey counts as a separate countries in various contests and for various certificates. These territories are not independent states, like Catalonia. The only “argument” recalled in support of denying DXCC country status to Catalonia seems to be: “If we accord DXCC country status to Catalonia, we’ll be flooded by petitions to have the same status conferred on similar territories”.

Such a fear is baseless because there are few similar countries like Catalonia. There should consequently be no difficulty taking a decision to treat Catalonia as a DXCC country.

Despite the foregoing, Catalonia continues to be denied DXCC country status. This patently illogical and inequitable situation cries out for resolution, even if the unusual step of overriding the DX Advisory Committee’s recommendation has to be taken.

The ARRL board of directors would be remiss in carrying out its own duties as an elected body if it did not reserve to itself the right to reverse what it found to be a flawed finding by an advisory committee. A preferable path, of course, would be for the DXAC itself to reconsider the matter.

Therefore, we request the ARRL board directors, Mr. Richard A. Roderick (K5UR), President of the American Radio Relay League, grant DXCC country status to Catalonia.

We inform you that we have opened a campaign on change.org where more than two thousand Catalan radio amateurs have signed a petition requesting that Catalonia be recognized as a DXCC country.

Mr. Richard A. Roderick, the question is: Are you going to ignore the majority (51%) of catalan radio amateurs?. Remember, decisions are made by people voting, not the ARRL.

La ràbia, una pel·lícula d’Eugeni Anglada i Arboix

La ràbia. Pel·lícula seleccionada per a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes del 1979. Drama. 86 minuts. Català. Blanc i negre i color.

Guió: Eugeni Anglada i Arboix, José Miguel Hernán i Miquel Porter i Moix.

Intèrprets: Marta May, Francisco Jarque Zurbano, Alfred Luchetti, Dàrius Anglada, Maria Àngels Codina, María Asunción Sancho, Manuel Sánchez, Ramon Corominas, Carme Casanovas, Patrick Anglada, Joan Carles Fernández.

Sinopsi: Ferran, un jove de disset anys, toca la bateria en un grup de rock. Mentre camina cap al local on es presentarà la banda, veu uns nens jugant i recorda el seu passat, la seva evolució personal des de la infància, els seus traumes heretats de la guerra civil i de la postguerra. Ferran acaba exterioritzant la seva ràbia interna tocant la bateria.

La ràbia és una fita en la història del cinema català. La producció és de Josep Maria Forn (Produccions Cinematogràfiques Teide) i es van utilitzar quatre curts rodats per Eugeni Anglada: Grotesque Show (1972-73, curtmetratge 16 mm), La rage (1975, curtmetratge 16 mm i medalla d’or del Festival UNICA de Polònia), El Pitus (1975-76, curtmetratge 16 mm) i Cavall fort (1976, curtmetratge 16 mm).

Josep Maria Forn diu: El 1978, juntament amb Eugeni Anglada, vam muntar una curiosa operació: recuperar quatre curtmetratges de la seva primera època de cineasta amateur rodats en blanc i negre, en 16 mm, rodar una connexió de principi i de final i una nova història en 35 mm i en color. De tot això va sortir La ràbia, una producció molt curiosa en la qual l’espectador assisteix al creixement real del protagonista que en les primeres seqüències és un nen i en les últimes és un adolescent.

Exteriors rodats a: Rupit, Vic, Embassament de Sau, Manlleu, Roda de Ter, Setcases, Sant Hipòlit de Voltregà, Espinama i Potes. Interiors rodats a: Col·legi la Salle (Sant Hipòlit de Voltregà) i Escuela de Maestría Industrial (Vic).

El material malmès provinent d’un vídeo VHS ha estat restaurat per AnarchicBuddha.

La ràbia

La ràbia