Vols fer-te radioaficionat? Tràmits per a sol·licitar examen de radioaficionat

Tràmits per a sol·licitar examen i l’autorització de radioaficionat. És necessari tenir d’un Certificat Digital o DNI electrònic per a realitzar les gestions en línia.
Descàrrega del Llibre per a l’Examen de Radioaficionat.

1. Accedeixes al web oficial del Ministerio on hi trobaràs tota la informació.

2. Emplenes el document de pagament de taxes model 790 per import de 23,44 €.

3. Emplenes el document de sol·licitud on has de demanar dia i hora per a l’examen.

4. Fas l’examen amb ordinador. Dura 90 minuts i has de respondre correctament almenys el 50% de les preguntes.

5. Si has aprovat, t’enviaran el Certificat Harmonitzat d’Examen de Radioaficionat (HAREC). Si has suspès, has de tornar a començar tot el procés. Normalment ho sabràs al moment de finalitzar la prova.

6. Un cop rebut el Certificat HAREC pots sol·licitar l’indicatiu previ pagament de la taxa de 113,23 € amb l’imprès model 790.

7. En poc temps rebràs l’autorització amb l’indicatiu de radioaficionat.

Catalonia should be included in the DXCC countries list

The main purpose of amateur radio is, among others, to contact every country in the world through the radio, establishing a competition among all, get diplomas, trophies and included in a global ranking of worked countries. When we talk about countries, we do not mean the list of the 193 states members of United Nations, is a list created by radio amateur matches and no official statements. These “radio-countries” are called DXCC entities.

The DXCC entities are part of a list drawn up by the DX Century Club and belongs to the American Radio Relay League (ARRL). The ARRL is the national association for amateur radio in the United States and is the one who drafted the specifications of this diploma. In the present case, the ARRL decided at the time, in 1945, to create a broader list of countries to make the competition more attractive and interesting. It is for this reason that radio amateurs are governed by a list of 340 countries (DXCC entities) and not the 193 official states.

The criteria for admitting a country in the DXCC list are geographical but also political and ideological, although many amateurs always say that this group does not enter into political issues, arguing that it is not legal, which is totally false. In general, the islands are always different countries but belonging to the same state. An example: Balearic Islands, Ceuta and Melilla and Canary Islands are three different countries but all belong to Spain. Scotland, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey are six different countries but all belong to the United Kingdom.

Therefore, if Scotland is a DXCC entity, why not Catalonia? Seeing the example of Scotland, Catalonia has the perfect conditions, according to the rules of the ARRL, to become a DXCC entity today. We must continue demanding to the ARRL, including Catalonia in the DXCC countries list. The American Radio Relay League must recognize Catalonia as a DXCC entity very soon. Catalonia is a nation of Europe with more of one thousand years of history.

Catalunya té dret a ser admesa a la llista de països del DX Century Club

Per als lectors que no són radioaficionats, expliquem en què consisteix la nostra petició a l’associació de radioaficionats americana responsable del diploma de països DXCC, l’American Radio Relay League (ARRL), pe tal que reconegui Catalunya com a país, el que s’anomena en l’àmbit dels radioaficionats “entitat DXCC”.

Què és una entitat del DX Century Club, DXCC?

L’objectiu principal dels radioaficionats és, entre d’altres, contactar amb tots els països del món mitjançant la ràdio, establir una competició entre tots, obtenir diplomes, trofeus i figurar en un rànquing mundial dels països contactats. Quan parlem de països, no ens referim a la llista dels 193 estats membres de l’ONU, sinó a una llista creada pels radioaficionats i que no coincideix amb els estats oficials. Aquests “ràdio-països” es denominen “entitats DXCC”.

Aquestes entitats formen part d’una llista elaborada pel DX Century Club i que pertany a l’American Radio Relay League (ARRL). L’ARRL és l’associació de radioaficionats dels Estats Units i és qui ha redactat les bases d’aquest diploma. És evident que, qualsevol associació de qualsevol tipus, pot crear les bases d’un concurs, premi, diploma, etc. i per tant, la gestió i els criteris per crear unes normes són exclusivament de l’associació que les ha redactat.

En el cas que ens ocupa, l’ARRL va decidir en el seu moment, l’any 1945, crear una llista de països més àmplia per fer la competició més atractiva i interessant. És per aquest motiu que els radioaficionats, es regeixen per una llista de 349 països i no els 193 estats oficials.

Els criteris de l’ARRL per admetre un país a la llista del DXCC són geogràfics, però també polítics i ideològics, malgrat que molts radioaficionats sempre afirmen que aquest col·lectiu no entra mai en qüestions polítiques argumentant que no és legal, cosa que és totalment falsa.

En general, les illes són països diferenciats encara que pertanyin al mateix estat. Aquí en tenim alguns exemples: les illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla són tres països diferents però tots pertanyen a l’estat espanyol. Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey es comptabilitzen com a sis països diferents encara que tots pertanyen al Regne Unit.

Per tant, si Escòcia és una “entitat DXCC”, també ho pot ser Catalunya. Quan Catalunya sigui un estat independent, automàticament esdevindrà una nova entitat i se li assignaran nous prefixos. Però, veient l’exemple d’Escòcia, Catalunya reuneix les condicions perfectes, segons les bases de l’ARRL, per a ser inclosa a la llista d’entitats o països amb els prefixos actuals, (EA3, EB3, EC3), assignats per la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU). | Signa la petició.

Carnet català de radioaficionat

Per tal de poder disposar d’una identificació en català de l’autorització d’ús de l’espectre radioelèctric per radioaficionats, el Departament de la Presidència, Direcció General de Comunicacions Electròniques de la Generalitat de Catalunya emet un carnet que informa sobre l’autorització atorgada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ha d’anar acompanyat amb el DNI/NIF/NIE del titular. El carnet és de plàstic dur similar a una targeta de crèdit i la fotografia és digital.

Per a sol·licitar el carnet cal aportar:

No esperis més, demana’l aquí ara mateix:
Direcció General de Comunicacions Electròniques
Carrer de Salvador Espriu, 45 – 51
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tel. 93  557 43 00
radioaficionats@gencat .cat

Judici a la democràcia

És un judici a la democràcia. Estan jutjant els teus drets. I els de tothom. Estan jutjant la llibertat. No ens defensem, acusem l’Estat. Acusem-lo! | JUDICI A LA DEMOCRÀCIA

Vídeo dedicat a tot el col·lectiu de radioaficionats catalans que és insensible als fets gravíssims que estan passant. Que hi hagi persones de pau innocents a la presó és inadmissible. Aquests radioaficionats sempre diuen que no s’ha de fer de política en aquesta afició. Estan molt equivocats. Hem de fer servir la ràdio per denunciar aquesta injustícia, venjança i maldat a tot el món. A què espereu? On sou? Què us passa?

Llibertat ostatges polítics!

Autor del vídeo: Òmnium Cultural

Convocatòria per a l’apadrinament de projectes de radioaficionats 2019

La Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT, vol impulsar projectes d’infraestructures i recerca en benefici de la comunitat de radioaficionats. Sovint les d’infraestructures de radioaficionats (repetidors, enllaços, balises, sondes, reflectors, programari, receptors SDR públics, estacions comunitàries, etc.) estan desenvolupats i sufragats per particulars que els suposa un esforç personal important, a més d’una continuïtat no garantida a causa de la dependència personal.

Creiem i som partidaris que la recerca i les infraestructures que beneficien a tota la comunitat, han de ser participats i custodiats per les associacions. D’aquí surt aquesta iniciativa d’URCAT, com a implicació i apadrinament a tall de concurs per a aquests tipus de projectes.

En l’apartat de recerca, URCAT vol donar suport a les iniciatives d’estudiants de batxillerat o universitaris en treballs de recerca i/o investigació que, d’una forma o altra, estiguin relacionades amb l’afició a la ràdio. En aquests supòsits la normativa prevista, s’adaptarà quant a terminis i condicions a les característiques del treball, d’acord amb els criteris del jurat i de la junta directiva d’URCAT.

Addicionalment l’apadrinament de projectes permet implicar i corresponsabilitzar als socis en l’execució del pressupost que no és una despesa corrent, el que reforça el vincle entre soci-entitat. URCAT proposarà als seus socis, destinar en el pressupost d’aquest any un import de fins a 500 €.

La presentació de les memòries descriptives del projecte es pot fer entre el 20 de gener i el 30 d’abril de 2019 per correu electrònic a: urcat@urcat.cat

Font: Unió de Radioaficionats de Catalunya

Un radioaficionat emet des Mas d’Enric en suport a la Molt Honorable presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell

Ahir, el radioaficionat vilanoví EA3HZY, es va desplaçar al centre penitenciari de Mas d’Enric, El Catllar (Tarragonès) per emetre des d’allà i realitzar comunicats amb altres radioaficionats i per donar suport a la Molt Honorable Sra. Carme Forcadell, 14a presidenta del Parlament de Catalunya.

El comunicat es va establir entre EA3HZY (Jordi) des del centre penitenciari i EB3DKE (Joan Ramon) des de Terrassa (Vallès Occidental).

Targeta postal (QSL) confirmant el comunicat.

La pàgina web MeteOsona continua sense el domini .cat

MeteOsona.cat és una pàgina web dedicada a la meteorologia creada l’any 2016 on diverses estacions d’Osona hi pugen les dades meteorològiques les 24 hores del dia. Hi col·laboren diversos ajuntaments i cases comercials d’Osona. És d’un format semblant a Meteoclimatic o CatalunyaMeteoInfo

Des de principis del mes d’octubre de 2018, aquest web ha abandonat el domini .cat substituint-lo per MeteOsona.com

Aquesta decisió és totalment injustificada i desencertada. Potser els senyors de MeteoOsona estan mal assessorats o no volen tenir el domini propi de Catalunya. No sabem què pensar. No hi ha cap motiu, ni tècnic, ni cap altre, per haver pres aquesta decisió. Els convidem a rectificar i a retornar al domini .cat

Si no saben com arreglar-ho, poden dirigir-se a qualsevol empresa de disseny web (a Osona n’hi ha moltes) on els solucionaran aquest problema.