Carnet català de radioaficionat

Per tal de poder disposar d’una identificació en català de l’autorització d’ús de l’espectre radioelèctric per radioaficionats, el Departament de la Presidència, Direcció General de Comunicacions Electròniques de la Generalitat de Catalunya emet un carnet que informa sobre l’autorització atorgada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ha d’anar acompanyat amb el DNI/NIF/NIE del titular.

El carnet és de plàstic dur similar a una targeta de crèdit i la fotografia és digital. Aquest carnet l’han de tenir tots els radioaficionats de Catalunya i té la mateixa validesa que l’autorització atorgada per l’Estat.

Per a sol·licitar el carnet cal aportar:

No esperis més, demana’l aquí ara mateix:

Direcció General de Comunicacions Electròniques
Carrer de Salvador Espriu, 45 – 51
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tel. 93 557 43 00 | Fax 93 557 40 27
radioaficionats@gencat.cat