Convocatòria per a l’apadrinament de projectes de radioaficionats 2019

La Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT, vol impulsar projectes d’infraestructures i recerca en benefici de la comunitat de radioaficionats. Sovint les d’infraestructures de radioaficionats (repetidors, enllaços, balises, sondes, reflectors, programari, receptors SDR públics, estacions comunitàries, etc.) estan desenvolupats i sufragats per particulars que els suposa un esforç personal important, a més d’una continuïtat no garantida a causa de la dependència personal.

Creiem i som partidaris que la recerca i les infraestructures que beneficien a tota la comunitat, han de ser participats i custodiats per les associacions. D’aquí surt aquesta iniciativa d’URCAT, com a implicació i apadrinament a tall de concurs per a aquests tipus de projectes.

En l’apartat de recerca, URCAT vol donar suport a les iniciatives d’estudiants de batxillerat o universitaris en treballs de recerca i/o investigació que, d’una forma o altra, estiguin relacionades amb l’afició a la ràdio. En aquests supòsits la normativa prevista, s’adaptarà quant a terminis i condicions a les característiques del treball, d’acord amb els criteris del jurat i de la junta directiva d’URCAT.

Addicionalment l’apadrinament de projectes permet implicar i corresponsabilitzar als socis en l’execució del pressupost que no és una despesa corrent, el que reforça el vincle entre soci-entitat. URCAT proposarà als seus socis, destinar en el pressupost d’aquest any un import de fins a 500 €.

La presentació de les memòries descriptives del projecte es pot fer entre el 20 de gener i el 30 d’abril de 2019 per correu electrònic a: urcat@urcat.cat

Font: Unió de Radioaficionats de Catalunya