Sol·licitud d’expedició o renovació del carnet català de radioaficionat

Els radioaficionats són persones que gaudeixen del seu temps lliure estudiant les ones electromagnètiques, tant des del vessant pràctic com del teòric. Segons la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), el servei d’aficionats és un «servei de radiocomunicació que té per objecte la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics efectuats per aficionats, és a dir, per persones degudament autoritzades que s’interessen per la radiotècnia amb caràcter exclusivament personal i sense finalitat lucrativa».

La Generalitat de Catalunya impulsa diverses accions de promoció de l’activitat dels radioaficionats, així com la col·laboració amb el col·lectiu i les seves associacions. El desenvolupament d’un protocol d’actuació per a la col·laboració en casos d’emergència amb radioaficionats i l’emissió de carnets d’acreditació emesos en català i anglès, per donar compliment al Reglament que regula aquesta activitat, en són alguns exemples.

Les persones que volen ser radioaficionats i practicar aquesta afició han de disposar d’una autorització administrativa per a realitzar-la. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions emet un carnet acreditatiu redactat en castellà i anglès. Atès que el reglament regulador d’aquesta activitat estableix que, en aquelles CCAA on hi hagi altres llengües oficials, s’emetrà en aquestes. Per tant, la DGCE emet un carnet acreditatiu de l’autorització administrativa en català i anglès a aquells radioaficionats que ho sol·licitin.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Interior i de Presidència, han signat un conveni de col·laboració amb una plataforma d’associacions de radioaficionats catalanes, per tal de posar a disposició de l’Administració aquells radioaficionats i equips que voluntàriament vulguin col·laborar davant de casos d’emergència i catàstrofes. Igualment, a aquells que s’inscriuen en  el cens de voluntaris per a col·laborar en casos d’emergència, se’ls lliura un carnet acreditatiu.

Aquest tràmit es pot fer per internet amb certificat digital o IdCat Mòbil. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

Generalitat de Catalunya
Secretaria de Polítiques Digitals
carrer Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 43 00
radioaficionats@gencat.cat

El carnet és de plàstic dur similar a una targeta de crèdit i la fotografia és digital. Aquest carnet l’han de tenir tots els radioaficionats de Catalunya substituint l’autorització atorgada per l’Estat.

Access denied on DMR network

Access denied on DMR network.

BrandMeister DMR network denies access to some radio amateurs. The call signs EA3FHP, EA3W and EB3TC are banned. It is unfortunate and inadmissible. Despite this, we will continue to practice our hobby with great dignity.

Primer QSO amb el nou mode digital FST4

EA3FHP ha realitzat el primer contacte amb l’estació W3FGP dels Estats Units amb el nou mode digital FST4. El contacte s’ha fet a la banda de 20 metres. El senyal rebut ha estat de +5dB i el senyal enviat -1dB.

Avui, segon dia després d’haver-se publicat la nova versió 2.3.0 del programa WSJT-X (que inclou FST4), pràcticament no hi ha radioaficionats que emetin en aquest mode.

A partir de demà estaran disponibles dos nous modes digitals: FST4 i FST4W

Demà estarà disponible la versió 2.3.0 del programa WSJT-X que inclourà dos modes digitals de nova creació dissenyats especialment per a utilitzar a les bandes LF i MF.

FST4 és per a QSOs bidireccionals i FST4W és per a transmissions similars a l’antic WSPR. Els dos nous modes ofereixen una sensibilitat de descodificació extraordinària que pot arribar fins a -40 dB.

WSJT-X 2.3.0 introduces FST4 and FST4W, digital protocols designed particularly for the LF and MF bands. On these bands their fundamental sensitivities are better than other WSJT-X modes with the same sequence lengths, approaching the theoretical limits for their rates of information throughput.

FST4 is optimized for two-way QSOs, while FST4W is for quasi-beacon transmissions of WSPR-style messages. FST4 and FST4W do not require the strict independent time synchronization and phase locking of modes like EbNaut.

Manual d’instruccions dels modes digitals FST4 i FST4W

AM3A, indicatiu especial per a concursos internacionals d’alta competitivitat

AM3A era un indicatiu especial i temporal per a concursos internacionals d’alta competitivitat. Només es podia utilitzar únicament per a participar en els concursos inclosos a una llista elaborada cada any per una associació de radioaficionats i d’acord amb Telecomunicacions.

Va ser autoritzat entre el 29 de setembre de 2007 i el 29 de gener de 2010 i l’únic operador i titular va ser EA3FHP en aquest període de temps. Finalment, el 29 de gener de 2010 la llicència AM3A va quedar cancel·lada definitivament.

Ara, amb la nova normativa, els indicatius especials i temporals de concurs s’atorguen amb els prefixos ED, EE i EF i el sufix d’una sola lletra. – (Log AM3A)

AM3A (LoTW)

Antena GRAUTA DDK-20 WINDOM multibanda

L’antena dipol GRAUTA DDK-20 WINDOM treballa a les bandes d’HF de 10, 20, 40 i 80 metres amb una ROE (Relació d’Ones Estacionàries) molt baixa. També pot funcionar a les bandes de 6, 12, 15 i 17 metres utilitzant un acoblador d’antena. El balun i la connexió del cable de baixada es troben a 1/3 de la longitud total i això permet utilitzar una línia de cable coaxial curta.

El funcionament és el següent: És un dipol de 1/2 ona per a 80 metres amb una connexió a 1/3 de la seva longitud i presenta una impedància de 300 Ω a les bandes de 10, 20, 40 i 80 metres que, gràcies a un balun transformador toroidal de relació 1:6, permet alimentar-lo amb cables coaxials de 50 Ω d’impedància. L’antena està fabricada amb cable d’acer zincat amb aïllament de plàstic i ànima de coure.

EA3FHP va instal·lar aquesta antena el 9 de febrer de 2002 i ha donat un resultat excel·lent, tant de rendiment com de resistència al vent. Finalment, a causa d’una forta tempesta amb ratxes de vent de més 50 km/h, el dimecres 16 de setembre de 2020 es va trencar la carcassa de plàstic del balun. Ha durat divuit anys i set mesos. L’endemà es va tornar a instal·lar un altre dipol DDK-20 nou. Amb aquesta antena s’han treballat 300 països (entitats DXCC) a totes les bandes d’HF.

Dades tècniques.

  • Bandes: 10, 20, 40 i 80 metres sense acoblador.
  • Bandes: 6, 12, 15 i 17 metres amb acoblador.
  • Simetrització: Balun de relació 1:6
  • Potència màxima: 750 watts (CW)
  • Impedància: 50/60 Ω
  • Longitud total: 42,20 metres
  • Pes: 1.400 grams.
Antena GRAUTA DDK-20 WINDOM

Antena GRAUTA DDK-20 WINDOM