El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Vet aquí el tweet d’avui:

“apropar” és un castellanisme acceptat pels diccionaris. Els verbs catalans que tenen el significat de «reduir la distància entre dues coses» són ‘acostar’ i ‘atansar’: ‘Si tens fred, acosta’t, atansat’ al foc’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

La perífrasi de «’estar’ + gerundi» és un greu castellanisme o anglicisme que s’escampa com una taca d’oli, gràcies a molts jornalistes i polítics, especialment.
En lloc de “com està anant la reunió?” es diu ‘com va la reunió?’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

En el tweet d’avui direm que el verb “medir” no existeix. En català podem dir ‘mesurar’ (per a qualsevol dimensió) o ‘amidar’ (només per a longituds).

‘Medir’ és un nom d’home, recordeu les festes de Sant Medir de Gràcia.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

L’expressió “fer la pilota” (adreçar a algú lloances falses o exagerades) és castellana. En català ho podem dir amb els verbs ‘ensabonar’, ‘raspallar’, ‘adular’, ‘llagotejar’…

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

El país d’Europa situat al nord de la mar Negra s’anomena ‘Ucraïna’, en català. Es diu així en ucraïnès i segurament en totes les llengües, llevat del castellà i el galaicoportuguès.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Per a referir-nos al dia que ve a continuació d’un altre, diem L’ENDEMÀ: l’endemà de Nadal és sant Esteve. “el dia següent” és un greu calc de castellà que hem d’evitar.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

No em sembla gaire encertat de dir «carretera “col·lapsada”». N’hauríem de dir ‘carretera embussada’, perquè un ‘col·lapse’ és un ‘ensorrament’, no és un ’embús’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

En el tweet de llengua catalana d’avui direm que és bo de saber que dir “Ja ho parlarem” (referit a alguna qüestió que volem debatre amb algú) és una castellanada grossa, perquè en català es diu ‘Ja EN parlarem’.

El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Si teniu el costum de dir “De totes formes” heu de saber que no és bon català. En català podem dir ‘tanmateix’, ‘amb tot’, ‘de tota manera’, ‘això no obstant’, ‘nogensmenys’: «Plovia, tanmateix hi han volgut anar», etc.