EA3RKM (Serra de Milany – Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt)

 

Dades de l’activitat.

 Data   Dijous, 19 d’abril de 2018
 Indicatiu   EA3RKM
 Operadors   EA3HKY | EA3HLM | EA3FHP
 Lloc   Serra de Milany – Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt (Osona)
 Referències   ENCAT-023 | COMCAT-24 | EA3/BC-039 | MDV-0426
 Comunicats
  284