A Catalunya hi ha 4.659 radioaficionats

Estadística de radioaficionats.