QSO amb Groenlàndia i 5 Wats de potència

Les estacions EA3GJA i EA3FHP vàren fer un QSO amb Groenlàndia a la banda de 80 metres, en la modalitat JT65 i només 5 Wats de potència. Una cop més queda demostrat que aquesta modalitat (JT65) permet fer QSO amb potència molt baixa.

OX3XR