EG3CWV (Catalans Want to Vote)

 

Indicatiu especial: EG3CWV
“Catalans Want to Vote”
Data: del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2014.
Bandes d’HF, VHF i UHF en fonia i sistemes digitals, principalment RTTY i BPSK63.
(Avís legal: L’indicatiu EG3CWV ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”)

 

 Special callsign: EG3CWV
“Catalans Want to Vote” “Democracy Day in Catalonia” November 9, 2014
Date: from 19 October 2014 to 9 November 2014. (21 days)
All HF, VHF and UHF bands and modes. Also digital modes.
QSL manager: EB3JP