EG3CWV on the air

 

EG3CWV continua emetent diàriament en RTTY, BPSK63, BPSK125 i SSB atorgant la targeta QSL especial “Catalans Want to Vote”. L’activitat continuarà fins al diumenge 9 de novembre de 2014. S’enviaran targetes QSL electròniques (eQSL), LoTW (Log of the world) i també de paper.
(Avís legal: L’indicatiu EG3CWV ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”)

EG3CWV

(Avís legal: l’Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013) no prohibeix als radioaficionats utilitzar la ràdio per a realitzar activitats polítiques o fer-ne publicitat)