Hungarian DX Contest 2015

 

Informació de concursos:
Hungarian DX Contest 2015
Inici: 17/01/2015 – 12:00 UTC
Final: 18/01/2015 – 12:00 UTC
Modes: SSB i CW
Bandes: 10, 15, 20, 40, 80 i 160 m.
Programari recomanat: MixW