Coupe du REF 2015

 

Informació de concursos:
REF Contest 2015
(French HF Championship, “Coupe du REF”) 
Inici: 21/02/2015 – 06:00 UTC
Final: 22/02/2015 – 18:00 UTC
Mode: SSB
Bandes: 10, 15, 20, 40 i 80 m.
Programari recomanat: MixW