Russian WW PSK Contest 2015

 

Informació de concursos:
Russian WW PSK Contest 2015
Inici: 21/02/2015 – 12:00 UTC
Final: 22/02/2015 – 12:00 UTC
Modes: BPSK31, BPSK63 i BPSK125
Bandes: 10, 15, 20, 40, 80 i 160 m.
Programari recomanat: MixW