Fa un any de l’activitat EG3CWV

 

En un dia tan lamentable com el d’avui en què el President de la Generalitat de Catalunya ha estat obligat a anar declarar al jutjat per haver posat democràticament unes urnes el 9 de novembre de 2014, recordem que els radioaficionats també hi van participar, legítimament, democràticament, legalment i voluntàriament. Recordem la notícia publicada el 8 d’octubre de 2014.
||*||
Indicatiu especial: EG3CWV
“Catalans Want to Vote”
Data: del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2014.
Bandes d’HF, VHF i UHF en fonia i sistemes digitals, principalment RTTY i BPSK63.
||*||
(Avís legal: L’indicatiu EG3CWV ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”. L’Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013), no prohibeix en cap cas als radioaficionats utilitzar la ràdio per a realitzar activitats polítiques i/o fer-ne publicitat.)