H74B i H74W (Expedició a Big Corn Island)

 

Indicatius: H74B (Op. Josep EA3BT) i H74W (Op. Núria EA3WL)
Dates: des del 31 de desembre de 2016 fins al 6 de gener de 2017
QTH: Big Corn Island, Nicaragua (IOTA NA-013)
Equips: Icom IC-7300 (gentilesa de HAMBUY)
Potència: Amplificador Ameritron AL-600 (600 W.)
Antenes: EAxbeam (6-20 m.) i dipol de fil (40 m.) (gentilesa d’EAxbeam)
Bandes: 6 a 40 m.
Modes: SSB, CW i RTTY
QSL via: EA3BT (els dos indicatius) També utilitzaran OQRS (Online QSL Requests).

h74b