Primera activitat del diploma Espais Naturals de Catalunya (ENCAT)

Avui, EA3RKM ha activat per primer cop una referència del nou diploma ENCAT. Riu Congost, Lloc d’Importància Comunitària (LIC). Operadors EA3HKY i EA3HLM.

tuit_mike_delta_victor
EA3RKM des d’ENCAT-052