Join to the national Catalan DX League on Club Log

In order to promote the activity on all bands and modes, a new club has been created inside the online service called ClubLog. The CDXL stands for Catalan DX League and it is a club open to any operator from Catalonia. The Catalan DX League (CDXL) is not linked to any radio amateur group and at the same time welcomes operators from all associations and those not belonging to any association as well.

Els radioaficionats que ingressin al club Catalan DX League participaran en una lliga de DX permanent i d’altres temporals (anuals) on podrà escollir els criteris per elaborar la seva classificació en funció dels modes, bandes o període temporal. Així un operador podrà crear una classificació d’SSB a les bandes de 20 i 40 metres de l’any en curs mentre que un altre pot crear una classificació només de modes digitals d’un període concret a les bandes de 6 a 160 metres.