Diploma del Concurs Comarques Catalanes 2020 atorgat a EA3FHP