Mode digital JS8

The app is JS8Call and the mode is JS8.

El JS8 és un mode digital de radioaficionats basat en el mode original FT8. És popular entre els radioaficionats per la seva capacitat d’enviar i rebre missatges tot i les difícils condicions de propagació, entorns d’alt soroll, operacions amb baixa potència (QRP) o fins i tot amb antenes senzilles o de poc rendiment.

El JS8 converteix l’FT8 en un petit xat, que permet a les estacions enviar missatges més llargs de teclat a teclat, cosa que és impossible amb l’FT8. Es pot pensar que el JS8 és una forma de transmissió de ràdio (encara que no és un correu electrònic), on els operadors poden comprovar la seva safata d’entrada de missatges i respondre-hi més tard. També es poden enviar missatges perquè es retransmetin a través d’altres estacions per arribar a un altre destinatari. Les converses del JS8 també es poden mantenir en temps real.

El programari JS8Call va ser creat per Jordan Sherer (KN4CRD) amb el nom FT8Call (nom del programari i nom del mode digital) i publicat per primera vegada el 6 de juliol de 2018. Més endavant, el nom del programari passa a ser l’actual JS8Call i el nom del mode JS8. En les versions posteriors del JS8Call s’hi han afegit més funcions, com ara transmissions amb quatre velocitats diferents. (Manual d’usuari JS8Call)

JS8Call

JS8Call

Catalunya, la nova divisió de CB-27, entra en vigor

Entra en vigor la nova divisió CB-27 (País). A partir del 21 de febrer de 2021, el prefix 714 és el de Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya, (l’actual domini .CAT és el domini de primer nivell d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial) i seguit de dos o tres números.

El format de l’indicatiu seria aquest: 714CT01 tot i que el mateix CB-ista decidirà lliurement quines lletres i números adopta, mantenint sempre el prefix de Catalunya, el 714.

Avui ja s’han començat a enviar les primeres targetes QSL de Catalunya, la divisió 714.

Catalunya, nova divisió de CB-27

Catalunya, nova divisió de CB-27

By ea3fhp Posted in CB-27

Els “CB-istes” assignen la divisió 714 a Catalunya

Els aficionats a la Banda Ciutadana (CB-27) es regeixen per una llista de països creada per l’associació italiana Alfa Tango, similar a la llista d’entitats DXCC de l’associació americana American Radio Relay League (ARRL) per la qual es regeixen els radioaficionats.

Actualment, a la llista de CB-27 hi ha 352 divisions i a la d’entitats DXCC n’hi ha 340. A cap de les dues no s’inclou Catalunya. Evidentment aquestes llistes han estat “inventades” per aquestes dues associacions, no són oficials, no les ha creat cap estat ni cap administració pública i no estan contemplades per cap llei de radioaficionats i CB-27. Per tant, no hi ha d’haver cap inconvenient per incloure-hi Catalunya o qualsevol altre territori si els radioaficionats o CB-istes ho desitgen.

En el cas de la CB, els usuaris d’aquesta banda poden fer servir qualsevol indicatiu, ja que és una banda lliure i sense llicència, per tant, també es poden inventar qualsevol indicatiu. És el que han fet alguns CB-istes, creant el prefix 714 per a Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya (l’actual .CAT és el domini de primer nivell patrocinat d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial).

El format de l’indicatiu està format pel prefix 714 seguit de les lletres CT i de dos o tres números, per exemple, 714CT01.

Signeu la petició a l’ARRL per a reconèixer Catalunya com a entitat del diploma DXCC.

By ea3fhp Posted in CB-27

Receptor WebSDR de butxaca

Transceiver and WebSDR remote control for Android.

PocketRxTX és una aplicació d’Android que permet connectar-se als receptors mundials de ràdio anomenats WebSDR. (Software Defined Radio)

Un WebSDR és un receptor de ràdio definit per programari connectat a Internet, que permet a molts oients escoltar-lo i sintonitzar-lo simultàniament. La tecnologia SDR fa possible que tots els oients el sintonitzin de forma independent i, per tant, escoltin diferents senyals. Això contrasta amb els molts receptors clàssics que ja estan disponibles a través d’Internet. Molts radioaficionats l’utilitzen quan, per diverses causes, no és possible tenir una bona recepció des de la seva estació.

També serveix per a controlar remotament diverses marques i models de transceptors de radioaficionat (emissors i receptors) via Bluetooth, USB/sèrie i connexió a Internet.

Llista de canals del sistema de ràdio PMR-446

El sistema de ràdio de curt abast Personal Mobile Radio conegut per les sigles PMR-446, opera a la banda de freqüències de 446,0 a 446,2 MHz amb la consideració d’ús comú. És lliure i no necessita llicència per al seu ús.

Els walkie talkies PMR-446 neixen amb la necessitat de facilitar unes comunicacions professionals i d’oci de forma senzilla sense interferir les bandes de radioaficionat o les de serveis professionals. Per això la potència de transmissió d’aquests aparells PMR-446 és de 500 mW.

Llista de canals de 27 MHz (Banda ciutadana)

Llista de canals i freqüències de CB-27 MHz.

Document amb la llista de canals i freqüències de la banda de 27 MHz des de 25.615 fins a 27.995 MHz.

Des del 12 de maig de 2014 la banda ciutadana CB-27 no necessita llicència per al seu ús. Aquesta és la nota publicada en aquella data per la SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

NOTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DE LA LICENCIA INDIVIDUAL PARA EL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LA BANDA CIUDADANA CB-27

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de mayo, el uso de las frecuencias de la Banda Ciudadana CB-27 ya no está catalogado como de uso especial y en consecuencia dejarán de tramitarse las, hasta ahora preceptivas, licencias individuales CB-27. El uso de esta banda de frecuencias no precisará por tanto de ningún tipo de solicitud ni otros trámites ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Independientemente de que no se precise licencia individual, se mantienen como obligatorias, para las emisiones en esta banda de frecuencia, las condiciones técnicas (numeración de canales, potencias emisión, clases de emisión, etc.) establecidas en la Nota de Utilización nacional UN-3, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y en el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27 (http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/06/pdfs/A00835-00845.pdf).
Asimismo se mantienen como obligatorias para los usuarios de esta banda de frecuencias el resto de las condiciones establecidas en el Reglamento antes citado, no relacionadas con la exigencia de la licencia individual.

Madrid, 12 de mayo de 2014

By ea3fhp Posted in CB-27

El nou mode digital Q65 permetrà realitzar QSOs sense propagació

El nou mode digital Q65 permet fer contactes en situacions de propagació extremadament difícils, essent capaç de rebre senyals molt febles millor que en qualsevol altre mode digital.

Aquest mode està especialment dissenyat per a propagació troposfèrica i ionosfèrica (Scatter), Rebot Lunar (EME), per VHF i freqüències superiors. També és adequat i molt efectiu en qualsevol banda d’HF on hi hagi molt esvaïment del senyal (QSB).

El Q65 treballa amb el mateix tipus de missatges i seqüències que en FT4, FT8, FST4 i MSK144. Utilitza un to únic, visible a la cascada, per a sincronitzar l’hora i la freqüència.

A diferència del JT65, la sincronització i descodificació és efectiva fins i tot quan es reben pings de meteorits. Inclou seqüències de transmissió i recepció de 15, 30, 60, 120 i 300 segons. El Q65 permet que, estacions amb antenes petites i potència molt baixa, es puguin fer contactes a la banda de 50 MHz a distàncies de fins a 1.600 km quan la banda estigui pràcticament tancada, és a dir, sense propagació.

Els radioaficionats continuen reivindicant Catalunya com a país del diploma DXCC

Llista del concurs CQ WPX RTTY DX Contest 2021 enviada avui a l’organització fent constar Catalunya com a país/entitat del Diploma DXCC.

Els radioaficionats continuen recollint signatures per a exigir a l’American Relay League (ARRL) que inclogui Catalunya la llista de països del DXCC.

Catalonia must be added in the DXCC countries list by the American Radio Relay League.

Sign the petition. change.org

Catalonia, a nation of Europe from more than one thousand years, and the catalan radio amateurs has the right to ask the DXAC Committee to add Catalonia in the DXCC countries/entities list. We just would like to correct the historical injustice and draw the close attention of the DXAC Committee and the American Radio League (ARRL) board of directors to this fact.

Scotland, Balearic Islands, Ceuta & Melilla, Canary Islands, England, Wales, Man, Northern Ireland and Jersey counts as a separate countries in various contests and for various certificates. These territories are not independent states, like Catalonia. The only “argument” recalled in support of denying DXCC country status to Catalonia seems to be: “If we accord DXCC country status to Catalonia, we’ll be flooded by petitions to have the same status conferred on similar territories”.

Such a fear is baseless because there are few similar countries like Catalonia. There should consequently be no difficulty taking a decision to treat Catalonia as a DXCC country.

Despite the foregoing, Catalonia continues to be denied DXCC country status. This patently illogical and inequitable situation cries out for resolution, even if the unusual step of overriding the DX Advisory Committee’s recommendation has to be taken.

The ARRL board of directors would be remiss in carrying out its own duties as an elected body if it did not reserve to itself the right to reverse what it found to be a flawed finding by an advisory committee. A preferable path, of course, would be for the DXAC itself to reconsider the matter.

Therefore, we request the ARRL board directors, Mr. Richard A. Roderick (K5UR), President of the American Radio Relay League, grant DXCC country status to Catalonia.

We inform you that we have opened a campaign on change.org where more than two thousand Catalan radio amateurs have signed a petition requesting that Catalonia be recognized as a DXCC country.

Mr. Richard A. Roderick, the question is: Are you going to despise and ignore the majority (51%) of catalan radio amateurs?. Remember, decisions are made by people voting, not the ARRL.