Dissabte sortirem per banda ciutadana (CB-27)

L’estació EA3GJA ha tingut la genial idea de tornar a sortir i reactivar la banda de CB-27. La banda ciutadana ha estat molt activa a la nostra comarca durant més de 40 anys. L’any 1977 ja sortien estacions amb els populars “Sales-Kit” i els “Car-Kit”. Amb l’arribada els anys 80 dels equips de sintetitzats de 40 canals es va produir un gran “boom” i apareixien nous “CB-istes” cada dia. Aquesta “fogarada” va durar quasi fins l’any 2000.

Gràcies a aquest fenòmen molts aficionats als 27 Mhz. es van presentar als examens per a obtenir la llicència de radioaficionat. Cal recordar que la banda ciutadana no es va legalitzar fins el dia 1 d’agost de 1983. Us animen a sortir el dissabte 15 de gener de 2011 pel canal 14 AM, 27.125 Mhz. de 3 a 4 de la tarda. Us hi apunteu?

Canal 01 _______ 26.965 MHz
Canal 02 _______ 26.975 MHz
Canal 03 _______ 26.985 MHz
Canal 04 _______ 27.005 MHz
Canal 05 _______ 27.015 MHz
Canal 06 _______ 27.025 MHz
Canal 07 _______ 27.035 MHz
Canal 08 _______ 27.055 MHz
Canal 09 _______ 27.065 MHz
Canal 10 _______ 27.075 MHz
Canal 11 _______ 27.085 MHz
Canal 12 _______ 27.105 MHz
Canal 13 _______ 27.115 MHz
Canal 14 _______ 27.125 MHz
Canal 15 _______ 27.135 MHz
Canal 16 _______ 27.155 MHz
Canal 17 _______ 27.165 MHz
Canal 18 _______ 27.175 MHz
Canal 19 _______ 27.185 MHz
Canal 20 _______ 27.205 MHz
Canal 21 _______ 27.215 MHz
Canal 22 _______ 27.225 MHz
Canal 23 _______ 27.255 MHz
Canal 24 _______ 27.235 MHz
Canal 25 _______ 27.245 MHz
Canal 26 _______ 27.265 MHz
Canal 27 _______ 27.275 MHz
Canal 28 _______ 27.285 MHz
Canal 29 _______ 27.295 MHz
Canal 30 _______ 27.305 MHz
Canal 31 _______ 27.315 MHz
Canal 32 _______ 27.325 MHz
Canal 33 _______ 27.335 MHz
Canal 34 _______ 27.345 MHz
Canal 35 _______ 27.355 MHz
Canal 36 _______ 27.365 MHz
Canal 37 _______ 27.375 MHz
Canal 38 _______ 27.385 MHz
Canal 39 _______ 27.395 MHz
Canal 40 _______ 27.405 MHz