Catalunya, la nova divisió de CB-27, entra en vigor

Entra en vigor la nova divisió CB-27 (País). A partir del 21 de febrer de 2021, el prefix 714 és el de Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya, (l’actual domini .CAT és el domini de primer nivell d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial) i seguit de dos o tres números.

El format de l’indicatiu seria aquest: 714CT01 tot i que el mateix CB-ista decidirà lliurement quines lletres i números adopta, mantenint sempre el prefix de Catalunya, el 714.

Avui ja s’han començat a enviar les primeres targetes QSL de Catalunya, la divisió 714.

Catalunya, nova divisió de CB-27

Catalunya, nova divisió de CB-27

By ea3fhp Posted in CB-27

Els “CB-istes” assignen la divisió 714 a Catalunya

Els aficionats a la Banda Ciutadana (CB-27) es regeixen per una llista de països creada per l’associació italiana Alfa Tango, similar a la llista d’entitats DXCC de l’associació americana American Radio Relay League (ARRL) per la qual es regeixen els radioaficionats.

Actualment, a la llista de CB-27 hi ha 352 divisions i a la d’entitats DXCC n’hi ha 340. A cap de les dues no s’inclou Catalunya. Evidentment aquestes llistes han estat “inventades” per aquestes dues associacions, no són oficials, no les ha creat cap estat ni cap administració pública i no estan contemplades per cap llei de radioaficionats i CB-27. Per tant, no hi ha d’haver cap inconvenient per incloure-hi Catalunya o qualsevol altre territori si els radioaficionats o CB-istes ho desitgen.

En el cas de la CB, els usuaris d’aquesta banda poden fer servir qualsevol indicatiu, ja que és una banda lliure i sense llicència, per tant, també es poden inventar qualsevol indicatiu. És el que han fet alguns CB-istes, creant el prefix 714 per a Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya (l’actual .CAT és el domini de primer nivell patrocinat d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial).

El format de l’indicatiu està format pel prefix 714 seguit de les lletres CT i de dos o tres números, per exemple, 714CT01.

Signeu la petició a l’ARRL per a reconèixer Catalunya com a entitat del diploma DXCC.

By ea3fhp Posted in CB-27

Llista de canals de 27 MHz (Banda ciutadana)

Llista de canals i freqüències de CB-27 MHz.

Document amb la llista de canals i freqüències de la banda de 27 MHz des de 25.615 fins a 27.995 MHz.

Des del 12 de maig de 2014 la banda ciutadana CB-27 no necessita llicència per al seu ús. Aquesta és la nota publicada en aquella data per la SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

NOTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DE LA LICENCIA INDIVIDUAL PARA EL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LA BANDA CIUDADANA CB-27

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de mayo, el uso de las frecuencias de la Banda Ciudadana CB-27 ya no está catalogado como de uso especial y en consecuencia dejarán de tramitarse las, hasta ahora preceptivas, licencias individuales CB-27. El uso de esta banda de frecuencias no precisará por tanto de ningún tipo de solicitud ni otros trámites ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Independientemente de que no se precise licencia individual, se mantienen como obligatorias, para las emisiones en esta banda de frecuencia, las condiciones técnicas (numeración de canales, potencias emisión, clases de emisión, etc.) establecidas en la Nota de Utilización nacional UN-3, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y en el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27 (http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/06/pdfs/A00835-00845.pdf).
Asimismo se mantienen como obligatorias para los usuarios de esta banda de frecuencias el resto de las condiciones establecidas en el Reglamento antes citado, no relacionadas con la exigencia de la licencia individual.

Madrid, 12 de mayo de 2014

By ea3fhp Posted in CB-27

Equip PMR de sobretaula ALAN Base 446

Equip PMR de sobretaula ALAN Base 446.

Equip ALAN Base 446 de sobretaula amb vuit canals PMR. Entrades per a font d’alimentació, altaveu i micròfon externs. Antena telescòpica. Potència 500 mW. Alimentació externa o amb pila de 9 V.

ALAN Base 446

ALAN Base 446

By ea3fhp Posted in CB-27

Radioenllaços de 27 MHz

Radioenllaços de 27 MHz disponibles amb el programa eQSO de M0ZPD

  • 0R-JN01OC | Canal 40 FM | Tarragona (Tarragonès)
  • 0R-JN01OC | Canal 29 FM | Tarragona (Tarragonès)
  • 0R-JN01UG | Canal 29 FM | Canyelles (Garraf)
  • 0R-JN01UQ | Canal 39 FM | Sant Salvador de Guardiola (Bages)
  • 0R-JN01WM | Canal 23 FM | Esparreguera (Baix Llobregat)
  • 0R-JN02WC | Canal 40 FM | Berga (Berguedà)
  • 0R-JN11BK | Canal 40 FM | Barcelona (Barcelonès)
  • 0R-JN11DW | Canal 40 FM | Vic (Osona)
  • 0R-JN12LG | Canal 40 FM | Vilabertran (Alt Empordà)
eQSO - RF Gateway by M0ZPD

eQSO – RF Gateway by M0ZPD

By ea3fhp Posted in CB-27

Entra en funcionament un radioenllaç de 27 MHz a Osona

Des de fa pocs dies ha quedat instal·lat i en funcionament un radioenllaç de Banda Ciutadana al canal 40 AM, a la freqüència de 27.405 MHz. S’hi pot accedir per ràdio, emetent pel citat canal 40 AM amb un equip de CB-27 o per internet, mitjançant el programa eQSO i connectant-se a la sala CB.

Això ha permès reactivar la banda de 27 MHz en comarques on fins ara estava totalment inactiva. L’enllaç està ubicat a Vic i dóna cobertura a tota la comarca d’Osona i part del Ripollès i de la Garrotxa.

Els enllaços operatius actualment emeten amb una potència de 4 W. i cobreixen les zones Barcelona, Berga, Canyelles, Tarragona, Vic i Taurinyà, entre d’altres. D’aquesta forma, els CB-istes tenen la possibilitat de connectar-se amb països de tot el món utilitzant les emissores de CB-27. Aquesta banda és lliure, gratuïta i no es necessita cap llicència per emetre-hi.

By ea3fhp Posted in CB-27