Augmenta l’ús del prefix 714 de Catalunya entre els radioaficionats de 27 MHz

Llista de països de CB-27 (Divisions de la banda de 27 MHz) Versió 20210221 actualitzada.

Els aficionats a la Banda Ciutadana (CB-27) es regeixen per una llista de països creada per l’associació italiana Alfa Tango, similar a la llista d’entitats/països DXCC de l’associació americana American Radio Relay League (ARRL) per la qual es regeixen els radioaficionats.

Actualment, a la llista de CB-27 hi ha 352 divisions i a la d’entitats DXCC n’hi ha 340. A cap de les dues no s’inclou Catalunya. Evidentment, aquestes llistes han estat “inventades” per aquestes dues associacions, no són oficials, no les ha creat cap estat ni cap administració pública i no estan contemplades per cap llei de radioaficionats i CB-27. Per tant, no hi ha cap inconvenient per incloure-hi Catalunya o qualsevol altre territori si els radioaficionats o CB-istes ho desitgen.

En el cas de la CB, els usuaris d’aquesta banda poden fer servir qualsevol indicatiu, ja que és una banda lliure i sense llicència, per tant, també es poden inventar qualsevol indicatiu. És el que han fet alguns CB-istes, creant el prefix 714 per a Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya (l’actual .CAT és el domini de primer nivell d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial).

Entra en vigor la nova divisió CB-27 (País). A partir del 21 de febrer de 2021, el prefix 714 és el de Catalunya seguit de les lletres CT que corresponen a Catalunya i seguit de dos o tres números.

El format de l’indicatiu és aquest: 714CT01 tot i que el mateix CB-ista decidirà lliurement quines lletres i números adopta, mantenint sempre el prefix de Catalunya, el 714.

By ea3fhp Posted in CB-27

Mode digital JS8 a la banda de 27 MHz

Des de fa uns dies hi comença a haver força activitat a la banda de 27 MHz amb el mode JS8 a la freqüència de 27.245 (Canal 25).

El JS8 és un mode digital de radioaficionats basat en el mode original FT8. És popular entre els radioaficionats per la seva capacitat d’enviar i rebre missatges tot i les difícils condicions de propagació, entorns d’alt soroll, operacions amb baixa potència (QRP) o fins i tot amb antenes senzilles o de poc rendiment.

El JS8 converteix l’FT8 en un petit xat, que permet a les estacions enviar missatges més llargs de teclat a teclat, cosa que és impossible amb l’FT8. Es pot pensar que el JS8 és una forma de transmissió de ràdio (encara que no és un correu electrònic), on els operadors poden comprovar la seva safata d’entrada de missatges i respondre-hi més tard. També es poden enviar missatges perquè es retransmetin a través d’altres estacions per arribar a un altre destinatari. Les converses del JS8 també es poden mantenir en temps real.

El programari JS8Call va ser creat per Jordan Sherer (KN4CRD) amb el nom FT8Call (nom del programari i nom del mode digital) i publicat per primera vegada el 6 de juliol de 2018. Més endavant, el nom del programari passa a ser l’actual JS8Call i el nom del mode JS8. En les versions posteriors del JS8Call s’hi han afegit més funcions, com ara transmissions amb quatre velocitats diferents. (Manual d’usuari JS8Call)

Mode JS8 a la banda de 27 MHz

By ea3fhp Posted in CB-27

Entra en funcionament la nova plataforma en català “Lliure eQSO”

Avui ha entrat en funcionament la sala de radioaficionats “Osona” de la nova plataforma anomenada Lliure eQSO de Catalunya.

Mitjançant el programa eQSO es pot connectar a la sala general  “CB” i a la sala “Osona” on hi ha molts usuaris, tant CB-istes com radioaficionats on poden parlar amb tota llibertat, sense restriccions, sense normes, en català i en totes les llengües del món.

S’espera que molt aviat els radioenllaços de la Banda Ciutadana existents que estan operant a l’antiga plataforma ASORAPA es traslladin a la nova Lliure eQSO com ara el radioenllaç de Vic (Osona) que opera al canal 40 FM (27.405 MHz).

Sala d’Osona de la plataforma Lliure eQSO

By ea3fhp Posted in CB-27

Antena T2LT per a la banda de 27 MHz

Antena T2LT per a CB.

L’antena T2LT és una antena construïda amb cable coaxial RG58 que actua com un dipol de mitja ona. Es pot instal·lar sobre una canya de pescar amb posició vertical i s’alimenta en el seu extrem final després d’un xoc d’RF.

En aquest cas, l’antena s’ha tallat per a la banda de 27 MHz obtenint una ROE màxima d’1,2 als 40 canals de la banda ciutadana. La construcció és molt senzilla i el cost total de fabricació és ínfim, ja que només necessitem al voltant de 10 metres de cable coaxial RG58.

Mesurem 2,63 metres sobre el coaxial i traiem tant la seva funda de plàstic com la malla metàl·lica que va a sota, deixant a l’aire la protecció de plàstic que recobreix el viu del cable. A partir d’aquí mesurarem 2,63 metres més de cable coaxial i el deixarem tal com està. Per últim, a partir d’aquesta última mesura construirem un xoc d’RF enrotllant 5 voltes de cable coaxial sobre un diàmetre de 10 cm. A partir d’aquí allargarem el coaxial fins a l’equip soldant el connector PL.

Aquesta antena és ideal per a les activitats a l’exterior, ja que pesa molt poc i es pot instal·lar sobre una canya de pescar o fins i tot deixant la punta superior penjada a la branca d’un arbre. També es pot instal·lar de forma fixa al QTH i et permetrà, per molt pocs diners, gaudir dels 27 MHz.

Antena T2LT

Antena T2LT

By ea3fhp Posted in CB-27

Updated the CB-27 prefixes countries list

CB-27 divisions list (Updated 23/February/2021)

The Citizen Band (CB-27) users are governed by a list of countries created by the italian association Alfa Tango, similar to DXCC entity list (ARRL) for which radio amateurs are governed.

Currently, there are 352 divisions on the CB-27 list. Catalonia is not included in either of the two lists. Obviously these lists have been “invented” by these two associations, they are not official, they have not been created by any state or public administration and they are not protected by any law of radio amateurs and CB-27. Therefore, there should be no problem in including Catalonia or any other territory.

In the case of CB, users of this band can use any callsign, since it is a free band without a license, so any prefix can also be used. The prefix 714 corresponds to Catalonia followed by the letters CT that corresponds to the top-level Internet domain of Catalonia (the current domain .CAT is the top-level Internet domain for catalan language and catalan culture, but it is not territorial).

The new CB-27 division was created in February 21, 2021

Catalonia, new country. Division 714.

Catalonia, new country. Division 714.

By ea3fhp Posted in CB-27

Catalunya, la nova divisió de CB-27, entra en vigor

Entra en vigor la nova divisió CB-27 (País). A partir del 21 de febrer de 2021, el prefix 714 és el de Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya, (l’actual domini .CAT és el domini de primer nivell d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial) i seguit de dos o tres números.

El format de l’indicatiu seria aquest: 714CT01 tot i que el mateix CB-ista decidirà lliurement quines lletres i números adopta, mantenint sempre el prefix de Catalunya, el 714.

Avui ja s’han començat a enviar les primeres targetes QSL de Catalunya, la divisió 714.

Catalunya, nova divisió de CB-27

Catalunya, nova divisió de CB-27

By ea3fhp Posted in CB-27

Els “CB-istes” assignen la divisió 714 a Catalunya

Els aficionats a la Banda Ciutadana (CB-27) es regeixen per una llista de països creada per l’associació italiana Alfa Tango, similar a la llista d’entitats DXCC de l’associació americana American Radio Relay League (ARRL) per la qual es regeixen els radioaficionats.

Actualment, a la llista de CB-27 hi ha 352 divisions i a la d’entitats DXCC n’hi ha 340. A cap de les dues no s’inclou Catalunya. Evidentment aquestes llistes han estat “inventades” per aquestes dues associacions, no són oficials, no les ha creat cap estat ni cap administració pública i no estan contemplades per cap llei de radioaficionats i CB-27. Per tant, no hi ha d’haver cap inconvenient per incloure-hi Catalunya o qualsevol altre territori si els radioaficionats o CB-istes ho desitgen.

En el cas de la CB, els usuaris d’aquesta banda poden fer servir qualsevol indicatiu, ja que és una banda lliure i sense llicència, per tant, també es poden inventar qualsevol indicatiu. És el que han fet alguns CB-istes, creant el prefix 714 per a Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya (l’actual .CAT és el domini de primer nivell patrocinat d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial).

El format de l’indicatiu està format pel prefix 714 seguit de les lletres CT i de dos o tres números, per exemple, 714CT01.

Signeu la petició a l’ARRL per a reconèixer Catalunya com a entitat del diploma DXCC.

By ea3fhp Posted in CB-27

Llista de canals de 27 MHz (Banda ciutadana)

Llista de canals i freqüències de CB-27 MHz.

Document amb la llista de canals i freqüències de la banda de 27 MHz des de 25.615 fins a 27.995 MHz.

Des del 12 de maig de 2014 la banda ciutadana CB-27 no necessita llicència per al seu ús. Aquesta és la nota publicada en aquella data per la SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

NOTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DE LA LICENCIA INDIVIDUAL PARA EL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LA BANDA CIUDADANA CB-27

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de mayo, el uso de las frecuencias de la Banda Ciudadana CB-27 ya no está catalogado como de uso especial y en consecuencia dejarán de tramitarse las, hasta ahora preceptivas, licencias individuales CB-27. El uso de esta banda de frecuencias no precisará por tanto de ningún tipo de solicitud ni otros trámites ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Independientemente de que no se precise licencia individual, se mantienen como obligatorias, para las emisiones en esta banda de frecuencia, las condiciones técnicas (numeración de canales, potencias emisión, clases de emisión, etc.) establecidas en la Nota de Utilización nacional UN-3, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y en el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27 (http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/06/pdfs/A00835-00845.pdf).
Asimismo se mantienen como obligatorias para los usuarios de esta banda de frecuencias el resto de las condiciones establecidas en el Reglamento antes citado, no relacionadas con la exigencia de la licencia individual.

Madrid, 12 de mayo de 2014

By ea3fhp Posted in CB-27