Els radioaficionats de 27 MHz assignen el prefix 714 a Catalunya

Llista de països de CB-27 (Divisions de la banda de 27 MHz) Versió 20210221 actualitzada.

Els aficionats a la Banda Ciutadana (CB-27) es regeixen per una llista de països creada per l’associació italiana Alfa Tango, similar a la llista d’entitats/països DXCC de l’associació americana American Radio Relay League (ARRL) per la qual es regeixen els radioaficionats.

Actualment, a la llista de CB-27 hi ha 352 divisions i a la d’entitats DXCC n’hi ha 340. A cap de les dues no s’inclou Catalunya. Evidentment, aquestes llistes han estat “inventades” per aquestes dues associacions, no són oficials, no les ha creat cap estat ni cap administració pública i no estan contemplades per cap llei de radioaficionats ni de CB-27. Per tant, no hi ha cap inconvenient per incloure-hi Catalunya o qualsevol altre territori si els radioaficionats o CB-istes ho desitgen.

En el cas de la CB, els usuaris d’aquesta banda poden fer servir qualsevol indicatiu, ja que és una banda lliure i sense llicència, per tant, també es poden inventar qualsevol indicatiu. És el que han fet alguns CB-istes, creant el prefix 714 per a Catalunya seguit de les lletres CT que correspondrien al domini d’Internet de primer nivell territorial de Catalunya (l’actual .CAT és el domini de primer nivell d’Internet per a la llengua i cultura catalanes, però no és territorial).

Per aquest motiu, la nova divisió CB-27 (país) va entrar en vigor el 21 de febrer de 2021 amb el prefix 714 seguit de les lletres CT i dos o tres números.

El format de l’indicatiu és aquest: 714CT01 tot i que el mateix CB-ista decidirà lliurement quines lletres i números finals adopta, però mantenint sempre el prefix de Catalunya, el 714.

D’altra banda, podeu signar la petició a l’ARRL per a reconèixer Catalunya com a entitat/país del diploma DXCC en l’àmbit dels radioaficionats.