El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Els ’embornals’ són els forats que es fan en un carrer, una calçada, una barca, etc. per a desguassar l’aigua de la pluja. És un mot d’origen nàutic que ha passat al castellà com a catalanisme.