El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Si algú ens demana si els mots genuïns són ‘pescater’ i ‘pescateria’ o ‘peixater’ i ‘peixateria’, li respondrem que en els textos catalans més antics sols trobam ‘pescater’ i ‘pescateria’, vet aquí. Els altres mots són moderns.