Emissores històriques de 27 MHz

Fotografies d’emissores de CB-27, principalment dels anys 80, cedides per EB3EYG.