Document històric: Ràdio Club Osona

 

El Ràdio Club Osona es va fundar l’any 1989. Aquesta era la targeta QSL amb la que confirmava els QSO fets amb l’indicatiu EA3RKO del qual n’era titular. Finalment aquesta associació de radioaficionats es va dissoldre l’any 1995.