Noves antenes de l’estació EA3CH

L’estació EA3CH ha instal·lat noves antenes d’HF.

Antenes EA3CH

EA3CH