El mode digital ROS supera el JT65

 

Semblava que la modalitat ROS havia perdut una mica d’interès, però ara ha tornat agafar una forta embranzida degut a les millores del programa. Sembla que el ROS supera de bon tros el JT65 i amb potències de 5 W. o menys es poden arribar a fer grans distàncies amb la diferència que el ROS permet mantenir una conversa llarga i en canvi el JT65 només permet passar els indicatius i res més.

Targeta QSL de Martinica (Martinique) FM1FV. QSO treballat amb ROS i 10 W. de potència.
FM1FV