Carnet català d’operador d’estacions d’aficionat

Per tal de poder disposar d’una identificació en català de l’autorització d’ús de l’espectre radioelèctric per aficionats, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació emet uns carnets que informen sobre l’autorització atorgada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ha d’anar acompanyat amb el DNI/NIF/NIE del titular.
Per sol·licitar el carnet cal aportar:

El carnet és de plàstic dur com el DNI o una targeta de crèdit i la fotografia és digitalitzada.