Nou mode digital LENTUS

 

El nou mode digital LENTUS permet comunicacions a llarga distància amb potències molt baixes, de 5 W. o menys. És un mode creat per F6CTE l’autor del programa MULTIPSK que incorpora molts modes digitals, alguns força rars i desconeguts. La transmissió de cada trama de LENTUS dura cinc minuts, per tant és impossible emetre amb potències altes perquè no hi ha cap equip que suporti tanta estona una emissió de portadora contínua sense cap interrupció. És una mica semblant al JT65 i a l’ÒPERA.