Renovació de la llicència de radioaficionat

.

Aquest any 2012 caduquen la majoria de llicències de radioaficionat. El període de renovació de l’autorització administrativa de radioaficionat és de l’1 d’octubre fins al 30 de novembre de 2012. Només cal fer un simple escrit a la Prefectura d’Inspecció de Telecomunicacions de la demarcació a la que pertany el titular de llicència, sol·licitant la renovació per cinc anys més. També és pot fer per internet. Si es disposa de certificat digital instal·lat al navegador és pot fer de forma molt ràpida i senzilla. Si es fa sense certificat digital, s’ha d’emplenar el formulari, imprimir-lo, signar-lo, escanejar-lo en format .pdf i després enviar-lo per correu electrònic a la Prefectura corresponent.
(Clic aquí per anar al web de la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.)

Barcelona
Carrer de la Marquesa, 12
08003 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon: 932 68 91 50 – Fax: 932 68 91 73
email: JPbarcelona@minetur.es

Girona
Gran Via Jaume I,  47 – 3ª Planta
17001 Girona (Gironès)
Telèfon: 972 22 09 44 – Fax: 972 48 60 13
email: jpgirona@minetur.es

Tarragona
Plaça Imperial Tarraco, 4
43071 Tarragona (Tarragonès)
Telèfon: 977 24 92 86 – Fax: 977 24 90 95
email: jptarragona@minetur.es

Lleida
Rambla de Ferran, 2 – 5º C
25071 Lleida (Segrià)
Telèfon: 973 72 82 60 – Fax: 973 72 82 63
email: jplleida@minetur.es


Amb la finalitat de reforçar el paper de la Generalitat de Catalunya com a gestor dels tràmits relacionats amb els radioaficionats és molt important que feu aquesta sol·licitud a través de la Generalitat i no a través de les Prefectures de Telecomunicacions de cada demarcació.
A més, la Generalitat ha volgut donar un valor afegit incloent-hi la sol·licitud d’emissió del carnet català de radioaficionat. D’aquesta forma, a més de remetre la informació al Ministeri per tramitar les renovacions, permetrà a la Generalitat obtenir informació i introduir-la en la seva base de dades, dades que d’altra banda el govern de l’estat espanyol no ha volgut donar a la Generalitat.
Descarregueu aquí el Formulari de Renovació de l’Autorització de Radioaficionat.
El localitzador “ARCE” consta al document que us va lliurar Telecomunicacions quan vàreu fer l’últim tràmit de renovació de la vostra llicència, el moment de la conversió de llicència en autorització, que va comportar l’últim pagament que heu fet per aquest concepte. Si no el teniu el podeu demanar per correu electrònic a Telecomunicacions (del Ministeri). El localitzador “ARCE” és imprescindible tenir-lo perquè s’ha d’incloure en el formulari de renovació.
D’altra banda és molt important que la Generalitat de Catalunya tingui ja un cens dels radioaficionats catalans per a la construcció de les estructures d’estat necessàries per a gestionar la nostra activitat.

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
radioaficionats@gencat.cat