El “Radio Club Henares” censura un vídeo on hi surt una senyera estelada

 
 
La junta directiva del “Radio Club Henares” prohibeix exhibir la senyera estelada en un vídeo.
Aquesta associació de radioaficionats de San Fernando de Henares, s’ha negat a publicar les fotografies i el vídeo de l’activitat realitzada per EA3HP i EA3FHP (Vèrtex Geodèsic Permanyer) perquè hi surt una senyera estelada.
 
Això és el que al·legen el senyors del “Radio Club Henares”:
“Lo que se visualiza del minuto 01:17 al 01:23 del video, va en contra de las normas establecidas en el diploma y no lo podemos publicar.”
“Punto 5 de las bases del Radio Club Henares:
5º No está permitido incluir fotografías o vídeos de las actividades, cuyo contenido tenga un marcado carácter político o religioso.Tampoco se permiten fotografías que puedan ser consideradas del mal gusto o falta de respeto a terceros.”
 
Hem de dir que, exhibir una senyera en una activitat de radioaficionats no té cap significat polític, només té un significat festiu. Ells no són ningú per prohibir una senyera. Cal recordar una vegada més que no hi ha cap article del reglament de radioaficionats que prohibeixi expressar les idees polítiques als radioaficionats, (Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol), pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per a radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013), però insistim, ensenyar una senyera no té cap significat polític, és perfectament legítim i legal. Per aquest mateix criteri s’haurien d’eliminar totes les banderes del DXFunCluster (propietari “Radio Club Henares”), les del qrz.com o de tots els programes de registre de QSO. Una vegada més hem de suportar represàlies, falta de respecte i actituts no democràtiques per part dels radioaficionats espanyols.
Vosaltres creieu que exhibir una senyera estelada, segons ells, “es una cosa de mal gusto o falta de respeto a terceros”?  És lamentable. Aquesta actitud intolerant, irrespectuosa i no democràtica per part del “Radio Club Henares” és inadmissible en una democràcia.
 
Aquí teniu el missatge rebut per part del “Radio Club Henares”:
“Al ver el vídeo, nos pusimos a revisar el resto de actividades tuyas, por si acaso en algún otro vídeo había algo parecido. De momento, no hemos acabado, pero seguimos, poco a poco, visionándolos. Referente a este, si quieres, puedes mandarnos otro enlace y, gustosamente, lo cargaremos, pero entiende que, lo que se visualiza del minuto 1:17 al 1:23, va en contra de las normas establecidas en el diploma y no lo podemos publicar. Te íbamos a informar de ello cuando acabásemos de revisar el resto de actividades, pero ya que nos has escrito, esperamos que tú nos indiques qué hacemos. La actividad en si está validada, pero no se ha publicado por lo expuesto más arriba.
¿Nos remites otro vídeo y lo incorporamos? 
Un cordial saludo. 
Equipo DVGE 
RADIO CLUB HENARES”

—————————————
Resumint:
  • Las bases del diploma del “Radio Club Henares” “Vèrtices Geodésicos” no poden prohibir les senyeres en les fotografies i vídeos.
  • Els radioaficionats poden expressar lliurement les seves idees mitjançant la ràdio, és perfectament legítim i legal.
  • Lamentem i condemnem l’actitud de la junta directiva del “Radio Club Henares” que només es basa en unes normes redactades per ells mateixos (inventades) i que no tenen cap validesa jurídica.
  • Demanem a aquest senyors que rectifiquin. Nosaltres apostem pel diàleg, la democràcia i la llibertat.

EA3HP-P (Permanyer)