Estacions mòbils i portables

.
.
Des de l’entrada en vigor del nou reglament de radioaficionats del 2013, moltes estacions emeten el seu indicatiu sense especificar si són mòbils, EA3***/M o portables, EA3***/P argumentant que això és una cosa opcional però no obligatòria. És cert, és opcional, però el fet de no especificar-ho deixem de tenir una informació que és imprescindible per als radioaficionats, la ubicació real des d’on s’està emetent. Ja sabem que en les activitats sempre es passa la referència de la cosa activada, castell, municipi, vèrtex, ermita, etc. en la qual hi consten les lletres de la matrícula de la demarcació, però amb això no n’hi ha prou perquè si només tenim l’indicatiu en qüestió no sabem si l’estació emet des de casa seva (estació fixa) o està en mòbil o bé en portable. En una activitat ens vam trobar amb aquesta anècdota, va sortir l’estació EA3CEC i quan es va acomiadar va dir textualment “Saludos desde Ávila”. Li vam preguntar si teniem el seu indicatiu ben copiat i al afirmar que era correcte ens va confirmar que estava de vacances a Àvila. Què hagués passat si ell no hagués comentat que emetia des d’Àvila? Doncs que nosaltres hauríem anotat EA3CEC completament convençuts que havíem contactat amb una estació del districte 3 (Catalunya). Lògicament vam anotar EA3CEC/1 ja que realment el QSO va ser amb el districte 1. Avui també ha passat el mateix. L’estació EA2TW sempre demana a la gent que anotin el seu indicatiu “sin portable”. Però avui encara hi havia més motius per anotar l’indicatiu complet, EA2TW/3 ja que estava activant un castell des de Caldes de Montbui (Vallès Occidental), o sigui, districte 3 (Catalunya). Tot i que no sigui obligatori, és essencial tenir la informació des d’on s’emet tant si tenim les referències de l’activitat com o si no les tenim. Què passaria si un radioaficionat EA3*** s’en va de vacances, per exemple, a Austràlia i digués el seu indicatiu sense especificar el país des d’on emet? Ens creuriem que hem fet un QSO amb Catalunya quan en realitat l’hauríem fet amb Austràlia. Per tant l’indicatiu hauria de ser VK/EA3*** deixant de banda als radioaficionats que recriminen als que passen els indicatius de la forma antiga però correcta. Recomanem dir els indicatius d’aquesta forma, correcta i legal:
  • EA3***/M (Estació mòbil)
  • EA3***/P (Estació portable)
  • EA3***/5 (Estació del districte 3 operant des d’el districte 5)
  • GM/EA3*** (Estació de Catalunya operant des d’Escòcia)
PORTABLE
Estació portable