Radioaficionats per la Independència

Radioaficionats per la Independència. Dediquem aquestes fotografies a tots els radioaficionats i associacions, en especial a la URE i el Radio Club Henares, com a mostra de democràcia, llibertat i respecte.
 • Administració pública per la Independència
 • Agents de la Propietat Immobiliària per la independència
 • Ambulàncies per la independència
 • Arquitectura, Edificació i Territori per la independència
 • Assemblea Nacional de Joves Independentistes (ANJI-ANC)
 • Audiovisual per la independència
 • Autònoms per la Independència
 • Barcelonistes per la Independència
 • Bibliotecaris-Documentalistes per la independència
 • Bombers per la Independència
 • Cantaires per la Independència
 • Castellers per la Independència
 • Catalunya Exterior
 • Cristians per la Independència
 • Cultura per la Independència
 • Defensa per la independència
 • Docents per la Independència
 • Dones per la Independència
 • E3 per la Independència (ecologia, energia i entorn)
 • Economia Social i Solidària per la independència
 • Economistes per la Independència
 • Empresaris per la Independència
 • Enginyers per la Independència
 • Esperantistes per la independència
 • Esportistes per la independència
 • Ferroviaris per la independència
 • Francmaçons per la independència
 • Gais i Lesbianes per la Independència
 • Geòlegs per la independència
 • Guàrdies Urbans per la independència
 • Historiadors per la Independència
 • Immigrants per la Independència
 • Informàtics per la Independència
 • Intel·ligència per la Independència
 • Jubilats per la independència
 • Juristes per la Independència
 • Marketing per la Independència
 • Mercats per la independència
 • Meteoròlegs i Climatòlegs per la independència
 • Mossos per la Independència
 • Músics per la independència
 • Pagesos per la Independència
 • Pastissers per la independència
 • Periodistes per la independència
 • Petit comerç per la independència
 • Psicòlegs per la independència
 • Radioaficionats per la Independència
 • Recerca per la independència
 • Sanitat per la Independència
 • Sardanes per la independència
 • Secretaris Interventors i Tresorers de l’Administració Local per la independència
 • Seveis Socials per la independència
 • Taxistes per la independència
 • Traductors, Correctors, Intèrprets i Transcriptors per la Independència
 • Treballadors per la independència
 • Universitats per la independència
 • Veïns per la independència
 • Veterinaris per la independència