EG3CWV (Catalans Want to Vote)

 

Resum i dades de l’activitat.
Data: del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2014
Indicatiu especial: EG3CWV
Operador: EA3FHP
Esdeveniment especial: “Catalans Want to Vote”
Total: 730 contactes
Gràcies a tots per la vostra participació.
(Avís legal: L’indicatiu EG3CWV ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”. L’Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013), no prohibeix en cap cas als radioaficionats utilitzar la ràdio per a realitzar activitats polítiques i/o fer-ne publicitat.)