Resum de l’activitat EG3CWV

 

L’activitat de l’estació de radioaficionat EG3CWV (Catalans Want to Vote) ha conclòs avui 9 de novembre de 2014, diada històrica per a Catalunya. Han sigut 22 dies de transmissions diàries a les bandes d’HF, en fonia i sistemes digitals, (BPSK31, BPSK63, BPSK125 i RTTY). S’han fet milers de contactes amb més de 200 països (Entitats DXCC). S’enviaran targetes QSL de paper, electròniques (eQSL) i Log of the World (LOTW). Moltes gràcies als diversos operadors que han fet possible aquesta activitat i han donat a conèixer al món la nostra nació, Catalunya, de forma totalment legal, legítima i democràtica.
.
(Avisos legals: L’indicatiu EG3CWV ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”.
L’Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013) NO prohibeix als radioaficionats utilitzar la ràdio per a realitzar activitats polítiques o fer-ne publicitat).
 Marc Verdaguer